Project Kamuli in Oeganda

Door Hennie en Jan van der Spiegel

Hoe het begon in december 2016 ....

Kamuli Child Care

In september 2016 bezochten wij (red: Hennie en Jan van der Spiegel), samen met dochter Anneke en kleindochter Marijke, een school in opbouw in Kamuli in Oeganda. Deze school startte in 2005 op initiatief van een paar lokale mensen met een groepje van tien kleuters, nu gaan er 400 kinderen naar school: evenveel meisjes als jongens! De school is een bindende factor in de gemeenschap. Een groep van vrouwen, die met microkrediet in hun onderhoud kunnen voorzien, kan de laatste jaren het schoolgeld betalen voor hun eigen kinderen en voor weeskinderen.

18-02-kamuli_sharifa.jpg


Uw gift voor dit project is welkom op rekeningnummer:
NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen o.v.v. Kamuli, Oeganda 

 

Sharifa Nabaweesi, is nauw betrokken bij de school en adviseert de vrouwengroep.

Op kerstmorgen 2016 was Sharifa aanwezig in onze kerk in  Heumen om iets over Kamuli te vertellen. Zoals blijkt uit de opbrengst van de collecte op die kerstmorgen, stal ze de harten van veel kerkgangers. In Oeganda gingen ze  snel aan het werk, omdat in februari het nieuwe schooljaar start. Sharifa ging terug naar haar land en woonplaats Kampala. Toen ze een tijdje later een bezoek bracht aan Kamuli, bleek het werk goed te vorderen. Twee toilet units, een voor de meisjes en een voor de jongens, waren al zo goed als klaar.

het nieuwe toiletgebouw in opbouw en met handen-was-faciliteit

 1702_Kamuli01.JPG17-11-kamuli3.jpg

De ontwikkeling van de school in dit dorpje in Oeganda blijkt in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Op een serie nieuwe foto’s, genomen in november 2017 is de voortgang goed te zien

twee nieuwe lokalen, opgetrokken van baksteen met een dak van golfplaten.

17-11-kamuli2.JPG18-02-schoollokalen_kamuli.jpg18-02-Kamuli1.JPG

Met hulp van Sharifa is er een meerjaren- ontwikkelingsplan opgesteld. In de planning staat de afbouw van de lokalen, de inventaris, leermiddelen en het vernieuwen van de keuken. Als ‘Heumen’ daarvoor de komende jaren eens enkele duizenden euro’s per jaar zou kunnen opbrengen! De diaconie heeft de collectes gepland voor eind januari en begin februari 2018. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen wil het project in Kamuli steunen. Dat gebeurt via collectes en uit andere (financiële ) bronnen. Het geld gaat naar de (ANBI) Stichting Mirembe: www.stichtingmirembe.nl. Mirembe is bijna veertig jaar in de weer voor projecten in Oeganda en beschikt daardoor over kennis, contacten en ervaring. Het geld gaat naar hun partner in Oeganda: Tusaidiane. Deze houdt namens Mirembe toezicht op uitvoering en controle. Sharifa Nabaweesi is aan deze stichting verbonden.

 

Bekijk ook het filmpje:

Dubbel_bl_lijn.png