Thema vieringen


Bevestiging Goof Snoek 

18-01-kerkmeester4.JPG

 

 

 

In de dienst van zondag 7 januari 2017 is Goof Snoek bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Goof was eerder (deel) voorzitter van de kerkenraad.

In het bijzijn van de kerkenraadsleden en leden van de taakgroep Financiën en Beheer werden de bevestigingsvragen door onze predikant Derk Jan Deunk aan Goof gesteld. Zijn antwoord hierop was een volmondig 'ja'.

De gemeente antwoordde - op de vraag om Goof als ouderling te aanvaarden en te omringen met medeleven en te dragen in gebeden - eveneens bevestigend.

We wensen Goof veel wijsheid en kracht in zijn nieuwe taak binnen onze gemeente.

 

 

      Goof luistert aandachtig naar de aan hem gestelde vragen   ......    waarna hij de zegen ontvangt.

18-1-kerkmeester7.JPG18-01-kerkmeester5.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van Marijne Magnée - Nentjes op 3 december 2017

17-12-afscheid1.JPG


In de dienst van zondag 3 december werd afscheid genomen van Marijne als voorzitter van de kerkenraad.

Op de foto voert pastoraal ouderling Will Hagens-Dammers het woord namens de kerkenraad. Zij blikt terug op de beide functies die Marijne heeft bekleed, die van scriba eerst en later voorzitter. Ze memoreerde de frisse en levendige inbreng van Marijne. Het was heel spijtig dat Marijne om gezondeidsredenen moest bedanken.

Als aandenken kreeg zij een ingelijste schets van ons oude kerkje, vervaardigd door de vader van ds Berend Veldhorst.

Ook ds Derk Jan Deunk sprak zijn dank uit voor het werk van Marijne daarmee aansluitend bij de woorden van Will.

 


 17-12-afscheid3.JPG 17-12-afscheid4.JPG17-12-afscheid4.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging Susan Buijzert-Hordijk

17_bevestiging2.JPG

 

In de dienst van 29 oktober 2017 is Susan Buijzert-Hordijk in onze
gemeente
bevestigd in het ambt van ouderling.

Susan gaf haar jawoord op de vraag of ze in haar ambt verantwoordelijkheid
wil dragen tegenover God en de gemeente.
De gemeente bevestigde met een handdruk Susan te ondersteunen in de
dienst aan Christus. 
Susan zal tevens het scribaat van de kerkenraad op haar nemen.

 

   17_bevestiging1.JPG17_bevestiging3.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

 

17_08_Joke_Verhave.JPGAfscheid van Joke Verhave
als ouderling-kerkrentmeester

In de dienst van 3 september 2017 werd afscheid genomen van Joke als ouderling-kerkrentmeester. Ze werd toegesproken door Maarten Schoenaker, die haar dankte voor het vele werk dat Joke heeft verzet met name voor de Aktie Kerkbalans. Hij memoreerde ook nog het logo van onze kerk: de torenhaan als knipselkunst destijds door Joke gemaakt. Ook onze predikant Derk Jan Deunk sprak een dankwoord en onthief haar van haar taak. Joke kreeg een pentekening van de St Joriskerk met dankwoorden van de kerkenraadsleden daar rond omheen geschreven.

Wegwijs.jpg

Dubbel_bl_lijn.png

Dienst voor Jong en Oud op 2 juli 2017

'Beestachtig mooi'

In de dienst wordt met beeld en lied een toekomst getoond waarin mens en dier vreedzaam en liefdevol met elkaar samen leven.
In Jesaja 11:6-9 wordt dat al in het vooruitzicht gesteld.
De kinderen laten zien dat ze hier al een begin mee willen maken. Zij hebben allemaal hun knuffel meegenomen.
Natuurlijk heeft de muziekgroep de muzikale leiding.

1707-Jongoud2.JPG  1707-Jongoud5.JPG

De kinderen gaan aan het werk. Zij gaan hun lievelingsdier in een lijstje zetten. Het resultaat mag er zijn.

1707-Jongoud3.JPG 1707-Jongoud4.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Pinksteren 2017

"Geestkracht ... eigen kracht"

Pinksteren gaat over Geestkracht én eigen kracht. Ze zijn met elkaar verweven. Het typerende van de Geestkracht is volgens het pinksterverhaal: het verbinden, de hulp bij het verstaan van elkaar. Die is hard nodig als een samenleving wordt verscheurd door terroristische aanslagen. In goede samenlevingsvormen werkt de Geest verbindend en bewarend.

17_pinksteren_01.JPG  17_pinksteren_03.JPG

In deze pinksterviering werkte de cantorij mee. In beurtzang met de gemeente zongen we onder meer het lied "Waai nu, Geest ..."
De toelichting bij de bloemschikking in deze viering vind u op de pagina Liturgisch bloemschikken.

17_pinksteren_07.JPG
De kinderen van de Nevendienst en Goed Plan hadden bij de koffie een traktatie gemaakt. Een verbinding tussen jeugd en gemeente. Dat ze daar intensief mee bezig geweest zijn ziet u op de pagina Jeugd activiteiten.

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging van Tineke Lodders-Elfferich als ouderling scriba op 4 december 2016

1612-bevestiging1.JPG 1612-bevestiging2.JPG

Met haar ja belooft Tineke haar nieuwe taak nauwgezet te zullen vervullen, waarna zij de zegen ontvangt.

Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering op 20 november 2016

4_1611_lts_zondag02.JPG

 


Vandaag denken wij aan onze overleden geliefden.

We ontsteken licht om hen te gedenken.
We zoeken troost in verhalen en rituelen.

4_1611_lts_zondag04.JPG4_1611_lts_zondag01.JPG

 Toelichting op de bloemschikking vindt u op pagina Liturgisch bloemschikken.

Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van de voorzitter van de kerkenraad

4_16.08_AfscheidLeo02.JPG


In de viering van zondag 28 augustus 2016 heeft onze gemeente afscheid genomen van Leo Kranendonk als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.

Een dankwoord werd uitgesproken door onze predikant dominee Derk Jan Deunk. Daarvoor werd door zijn opvolgster, mevrouw Marijne Magnée, gezegd dat Leo een goed voorbeeld voor haar is geweest en dat ze haar best zal doen zijn voorbeeld te volgen. 
Omringd door de aanwezige kerkenraadsleden werd Leo door de gemeente toegezongen in een lied, waarin hij nogmaals bedankt werd voor zijn inspirerende jaren als voorzitter.

In het dankwoord van de scheidende voorzitter memoreerde hij nog het positieve verslag van de visitatiecommissie, dat u kunt lezen op deze website.
Na de dienst was er nog een aangekleed kopje koffie in de zonovergoten kerktuin.

4_16.08_AfscheidLeo01.JPG4_16.08_AfscheidLeo03.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestigingsdienst ambtsdrager

SDC18658.JPGIn de viering van 5 juni 2016 werd de heer Wim Buijzert 
bevestigd in het ambt van diaken.

Wim Buijzert was eerder al kerkrentmeester in onze gemeente. De gemeente, die instemde met deze bevestiging, zong aansluitend op de zegening lied 722 ´Uw stem, Heer, hebben wij gehoord´.

Hierna werd Wim door de kerkenraadsleden de hand geschud. Na afloop van de dienst kon de gemeente in de Terp, Wim sterkte toewensen met de aanvaarding van dit ambt.

Ook in deze dienst werd de heer Wim Berendijk bedankt voor zijn inzet als lid van de Taakgroep Diaconie. Hij blijft actief voor o.a. de voedselbank.

SDC18660.JPG  SDC18661.JPG

Dubbel_bl_lijn.png