Thema vieringen


Themadienst op zondag 4 februari 2018

"Wij hebben op de fluit gespeeld"

18.02_Themadienst01.JPG

De wereld is boordevol muziek. Muziekspel kan jong en oud overal meenemen en verbinden.
De beweging van Jezus en de kerk zijn ook als muziek die op een eigen wijs kan klinken in ieders leven.
We worden uitgedaagd om op onze manier mee te spelen.

Deze viering was vol muziek: De muziekgroep op gitaar, cello, dwarsfluit, piano, slagwerk.
En natuurlijk onze cantorij, die weer het beste van zich liet horen. Koorzang werd afgewisseld met kinderzang.
En om het collectedoel voor Kamuli te onderstrepen was er de Djembé, een aantal zelfs,
waar de kinderen helemaal op los konden gaan met het lied 'God alle eer ...'
Het lied 'Onze Vader, maak alles nieuw' was een wisselzang met soliste en gemeente.
Naast veel  muziek was er ook een voordracht van het gedicht 'Dromen op een schommel'.

18.02_Themadienst13.JPG

Jong en iets ouder op de piano.

18.02_Themadienst07.JPG  18.02_Themadienst02.JPG  

Vertelling met lichtbeelden: 'Rose, een meisje in Oeganda, en de kinderen in Nederland'
Het lied 'Wij hebben op de fluit gespeeld' in canon met cantorij, solozang van vier kinderen en de gemeente.

18.02_Themadienst08.JPG  18.02_Themadienst11.JPG

De muziekgroep in opperste concentratie.  

18.02_Themadienst09.JPG  

Afrikaanse muziekklanken op de djembé in de St Joriskerk in Heumen ...

18.02_Themadienst05.JPG

De collecte-opbrengst was vandaag voor het Kamuli project in Oeganda.
Voor meer informatie over dit project klikt u hier

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging Goof Snoek 

18-01-kerkmeester4.JPG

 

 

 

In de dienst van zondag 7 januari 2017 is Goof Snoek bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Goof was eerder (deel) voorzitter van de kerkenraad.

In het bijzijn van de kerkenraadsleden en leden van de taakgroep Financiën en Beheer werden de bevestigingsvragen door onze predikant Derk Jan Deunk aan Goof gesteld. Zijn antwoord hierop was een volmondig 'ja'.

De gemeente antwoordde - op de vraag om Goof als ouderling te aanvaarden en te omringen met medeleven en te dragen in gebeden - eveneens bevestigend.

We wensen Goof veel wijsheid en kracht in zijn nieuwe taak binnen onze gemeente.

 

 

      Goof luistert aandachtig naar de aan hem gestelde vragen   ......    waarna hij de zegen ontvangt.

18-1-kerkmeester7.JPG18-01-kerkmeester5.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van Marijne Magnée - Nentjes op 3 december 2017

17-12-afscheid1.JPG


In de dienst van zondag 3 december werd afscheid genomen van Marijne als voorzitter van de kerkenraad.

Op de foto voert pastoraal ouderling Will Hagens-Dammers het woord namens de kerkenraad. Zij blikt terug op de beide functies die Marijne heeft bekleed, die van scriba eerst en later voorzitter. Ze memoreerde de frisse en levendige inbreng van Marijne. Het was heel spijtig dat Marijne om gezondeidsredenen moest bedanken.

Als aandenken kreeg zij een ingelijste schets van ons oude kerkje, vervaardigd door de vader van ds Berend Veldhorst.

Ook ds Derk Jan Deunk sprak zijn dank uit voor het werk van Marijne daarmee aansluitend bij de woorden van Will.

 


 17-12-afscheid3.JPG 17-12-afscheid4.JPG17-12-afscheid4.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging Susan Buijzert-Hordijk

17_bevestiging2.JPG

 

In de dienst van 29 oktober 2017 is Susan Buijzert-Hordijk in onze
gemeente
bevestigd in het ambt van ouderling.

Susan gaf haar jawoord op de vraag of ze in haar ambt verantwoordelijkheid
wil dragen tegenover God en de gemeente.
De gemeente bevestigde met een handdruk Susan te ondersteunen in de
dienst aan Christus. 
Susan zal tevens het scribaat van de kerkenraad op haar nemen.

 

   17_bevestiging1.JPG17_bevestiging3.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

 

17_08_Joke_Verhave.JPGAfscheid van Joke Verhave
als ouderling-kerkrentmeester

In de dienst van 3 september 2017 werd afscheid genomen van Joke als ouderling-kerkrentmeester. Ze werd toegesproken door Maarten Schoenaker, die haar dankte voor het vele werk dat Joke heeft verzet met name voor de Aktie Kerkbalans. Hij memoreerde ook nog het logo van onze kerk: de torenhaan als knipselkunst destijds door Joke gemaakt. Ook onze predikant Derk Jan Deunk sprak een dankwoord en onthief haar van haar taak. Joke kreeg een pentekening van de St Joriskerk met dankwoorden van de kerkenraadsleden daar rond omheen geschreven.

Wegwijs.jpg

Dubbel_bl_lijn.png

Pinksteren 2017

"Geestkracht ... eigen kracht"

Pinksteren gaat over Geestkracht én eigen kracht. Ze zijn met elkaar verweven. Het typerende van de Geestkracht is volgens het pinksterverhaal: het verbinden, de hulp bij het verstaan van elkaar. Die is hard nodig als een samenleving wordt verscheurd door terroristische aanslagen. In goede samenlevingsvormen werkt de Geest verbindend en bewarend.

17_pinksteren_01.JPG  17_pinksteren_03.JPG

In deze pinksterviering werkte de cantorij mee. In beurtzang met de gemeente zongen we onder meer het lied "Waai nu, Geest ..."
De toelichting bij de bloemschikking in deze viering vind u op de pagina Liturgisch bloemschikken.

17_pinksteren_07.JPG
De kinderen van de Nevendienst en Goed Plan hadden bij de koffie een traktatie gemaakt. Een verbinding tussen jeugd en gemeente. Dat ze daar intensief mee bezig geweest zijn ziet u op de pagina Jeugd activiteiten.

Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering november 2017

17.11_Gedachtenisviering.JPG

 

 

 

 

Voor de acht mensen die we gedenken zijn acht kaarsen neergezet in de achtarmige kandelaar. In leven hebben ze ons licht gebracht, uitgedrukt in de witte bloemen rond het kruis. Dat we lang en trouw aan ze zullen denken, vinden we terug in de groene krans en de klimopranken.

Na de viering zijn er, samen met de nabestaanden, acht hyacintbollen in de kerktuin gepoot.

 

 

 

 

 Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van de voorzitter van de kerkenraad

4_16.08_AfscheidLeo02.JPG


In de viering van zondag 28 augustus 2016 heeft onze gemeente afscheid genomen van Leo Kranendonk als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.

Een dankwoord werd uitgesproken door onze predikant dominee Derk Jan Deunk. Daarvoor werd door zijn opvolgster, mevrouw Marijne Magnée, gezegd dat Leo een goed voorbeeld voor haar is geweest en dat ze haar best zal doen zijn voorbeeld te volgen. 
Omringd door de aanwezige kerkenraadsleden werd Leo door de gemeente toegezongen in een lied, waarin hij nogmaals bedankt werd voor zijn inspirerende jaren als voorzitter.

In het dankwoord van de scheidende voorzitter memoreerde hij nog het positieve verslag van de visitatiecommissie, dat u kunt lezen op deze website.
Na de dienst was er nog een aangekleed kopje koffie in de zonovergoten kerktuin.

4_16.08_AfscheidLeo01.JPG4_16.08_AfscheidLeo03.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestigingsdienst ambtsdrager

SDC18658.JPGIn de viering van 5 juni 2016 werd de heer Wim Buijzert 
bevestigd in het ambt van diaken.

Wim Buijzert was eerder al kerkrentmeester in onze gemeente. De gemeente, die instemde met deze bevestiging, zong aansluitend op de zegening lied 722 ´Uw stem, Heer, hebben wij gehoord´.

Hierna werd Wim door de kerkenraadsleden de hand geschud. Na afloop van de dienst kon de gemeente in de Terp, Wim sterkte toewensen met de aanvaarding van dit ambt.

Ook in deze dienst werd de heer Wim Berendijk bedankt voor zijn inzet als lid van de Taakgroep Diaconie. Hij blijft actief voor o.a. de voedselbank.

SDC18660.JPG  SDC18661.JPG

Dubbel_bl_lijn.png