Kerkdiensten

1.JPG  

U bent van harte welkom in onze kerk in Heumen

De zondagse dienst begint gewoonlijk om 10.00 uur.
Er zijn twee collectes: de tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie.
Het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. 
Kinderen kunnen naar de crèche of naar de kindernevendienst.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.
 

 
 

18 november - Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds W.Hartogsveld, Oosterhout
Eerste collecte: Lepra zending (zie toelichting)


25 november - Gedachtenisdienst

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: Lepra zending (zie toelichting)


2 december - 1e Advent

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: Wenchi Hospital Ghana (zie toelichting)
Na afloop van de dienst drinken we koffie in de Terp


9 december - 2e Advent 

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden 
Eerste collecte: Wenchi Hospital Ghana (zie toelichting)


16 december - 3e Advent - Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: Dr W.H. ten Boom, Didam 
Eerste collecte: Kinderen in de knel (zie toelichting)


23 december - 4e Advent

Voorganger: Pastor T. van Heerde, Malden
Eerste collecte: Kinderen in de knel (zie toelichting)