Kerkdiensten

1.JPG  

U bent van harte welkom in onze kerk in Heumen

De zondagse dienst begint gewoonlijk om 10.00 uur.
Er zijn twee collectes: de tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie.
Het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. 
Kinderen kunnen naar de crèche of naar de kindernevendienst.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.
 

 
 

29 april

Voorganger: Dhr L.de Blois, Malden
Eerste collecte: Het Kloosterhuis (zie toelichting)
Er is deze morgen geen kindernevendienst


6 mei

Voorganger: Ds J.Waagmeester, Nijmegen
Eerste collecte: Steunfonds 'Het vakantiebureau' (zie toelichting)
Er is deze morgen geen kindernevendienst


13 mei

Voorganger: Ds M.J.Luijk, Molenhoek
Eerste collecte: Steunfonds 'Het vakantiebureau' (zie toelichting)


20 mei - Pinksteren - Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: (Bijbel)onderwijs op het platte land van Bangladesh (zie toelichting)
Medewerking wordt verleend door de Cantorij
Na afloop is er koffiedrinken in De Terp


27 mei

Voorganger: Ds W.H.ten Boom, Didam
Eerste collecte: Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (zie toelichting)


3 juni

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (zie toelichting)