Overdenking van de predikant


NAAR EEN NIEUW BEGIN

Het woord ‘nieuw’ heeft te maken met ‘nu' zo zeggen etymologische woordenboeken. Nieuw is dat wat nu of pas ontstaan is. We kennen ook ‘splinternieuw’: zo nieuw als een pas afgehouwen splinter en ‘gloednieuw’ of ‘fonkelnieuw’: zo nieuw dat het nog de gloed en fonkeling van nieuwheid draagt. De combinatie met de lentetijd is dan snel gemaakt: in de lente bot de natuur als nieuw uit. Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Het veertigdagenproject van Kind op Zondag heet dit jaar ’Een nieuw begin’. Dit sluit aan bij de sfeer van deze periode voor Pasen. We zoeken in de kerk naar vernieuwing in het Paasgebeuren. Dit is toch het centrale feest van de christelijke kerk. Hoe kunnen we in een vol en druk bestaan, waarin we overspoeld worden door prikkels, tot vernieuwing van onszelf komen? Het geeft een verdieping aan je leven als je deze tijd bewust beleeft: leven in het nu. Dat kan meewerken aan je geloofsontwikkeling en de ontwikkeling van je opgroeiende kinderen. Een lentetijd, een ‘veertigdagentijd’  kun je bewust ‘kleuren’ door klassieke hulpmiddelen:
je kunt in deze tijd bijvoorbeeld vrijwillig niet snoepen of geen alcohol drinken. En je kunt uitgespaard geld bestemmen voor een diaconaal doel. Of meer dan anders je losmaken van je gebondenheid aan je mobieltje of de tv. Of bewust meer aandacht geven aan een ander die je altijd al eens wilde bezoeken.

Het projectlied van Kind op Zondag zegt:

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

De evangelieverhalen van de zondagen bieden oefenthema’s om vernieuwing te zoeken. Als een toeleven naar het grote Christusfeest van vernieuwing: Pasen.

 

Derk Jan Deunk