Herinrichting St Joriskerk in Heumen

Herinrichting_St_Joriskerk_Heumen.jpg

Op 6 maart 2018 zijn de plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de St. Joriskerk te Heumen. Ruim 60 mensen waren in de Terp aanwezig. De voorzitter van de kerkenraad, Tineke Lodders, opende de bijeenkomst en gaf het woord aan Jannes Marinus, de voorzitter van de Commissie en Klankbordgroep. Het hele proces - van idee-vorming tot en met advies aan de kerkenraad - werd aan de hand van een powerpoint presentatie aan de aanwezigen voorgelegd.
Aansluitend heeft de heer Pim van Dijk een presentatie gehouden over zijn visie voor de herinrichting van de kerk op basis van de verkregen adviezen. 
Afsluitend heeft kerkvoogd Maarten Schoenaker nog een toelichting gegeven over de financiële kant van het gepresenteerde. De aanwezige gemeenteleden stemden bijna voltallig in met de getoonde presentatie en uitten hun waardering aan het werk van de comissie en de heer Pim van Dijk. De kerkenraad gaat zich, de gemeente gehoord hebbende, nu over over de adviezen buigen en een besluit nemen.

Met instemming van alle betrokkenen kunt u de presentatie van Pim van Dijk hier bekijken.