Menu Sluiten

Nieuws van de diaconie

ANBI 2020 jaarrekening van de Diaconie

18 mei 2021

Bijgevoegd is de 2020 jaarrekening van de diaconie.

Lentegroet aan 80-plussers

11 mei 2021

De kinderen van de kindernevendienst hebben een leuke lentegroet-kaartje gemaakt. Samen met een plantje van de Diaconie zijn deze rond de Hemelvaart bij de 80-plussers van onze gemeente bezorgd. De lentegroet werd zeer gewaardeerd.

Extra donaties vanuit de Diaconie

2 mei 2021

De diaconie heeft besloten om in mei 2021 extra giften te doen aan Kamuli (Euro 1800) en het Tweede Huis te Nederasselt (Euro 600).

Covid in Kamuli

10 september 2020

De Oegandese overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen. Het zijn dezelfde soort maatregelen als die wij inmiddels kennen. Afstand, hygiëne, enzovoort. Het Ministerie van Onderwijs in Kampala heeft mooie lespakketten op het internet gezet. Maar…op heel veel plaatsen in dit land is geen internetverbinding. In Kamuli, maar heel beperkt. De goede bedoelingen brengen niets goeds bij de leerlingen van de school. Als de school gesloten blijft, lopen veel kinderen van arme ouders, hun dagelijkse schoolmaaltijd mis. Gelukkig hielp het hoofd van de school mee om de honger te bestrijden. Met succes want er kon voedsel aangekocht worden. Ook onze gemeente heeft goed bijgedragen. Volgens de officiele cijfers heeft Oeganda op dit moment 2263 ziektegevallen, 1226 mensen zijn hersteld en 20 mensen stierven. Dat zijn de officiële getallen. Intussen is de ontwikkeling van dit land in Afrika ernstig gestagneerd. Maar de mensen verliezen de moed niet. De uitvoering van de bouw van de school wordt gewoon voortgezet. Kizito, met zijn leerkrachten geeft niet op. En de vrouwengroep onder leiding van Josephine zéker niet.

Noodkreet uit Kamuli, Oeganda

1 mei 2020

Kizito, het schoolhoofd in Kamuli is aan de telefoon. Hij geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid: het coronavirus maakt slachtoffers, maar er dreigen in Oeganda nog veel meer mensen te sterven door de honger. Alle handel in het dorp is stil gevallen vanwege de plotselinge lockdown. Mensen kunnen opeens geen geld meer verdienen om voedsel te kopen. En het ziet er naar uit dat deze ellende nog minstens vier weken doorgaat. Velen oud en jong zullen het niet overleven. Help alstublieft en maak geld over naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen. (rek.nr. NL16 INGB 0000 9047 42 o.v.v. Noodhulp Kamuli) Via Mirembe wordt het geld met spoed overgemaakt zodat er maismeel en andere eerste levensbehoeften gekocht kan worden. De actuele stand van zaken kunt u vinden op de site van Stichting Mirembre. Meer informatie over de school in Kamuli vindt u hier

Update mei 2020

Op 1 mei kwam een noodkreet van Kalanzi, het hoofd van de school in Kamuli: ‘Ik ben ten einde raad. Mensen staan voor mijn huis en vragen om hulp. De kinderen zijn verzwakt van de honger en in onze gemeenschap zijn vier oudere mensen van uitputting overleden.’ Het lukte dankzij veel goede gevers de eerste levensbehoeften, zoals maismeel, aan te kopen en een transport te organiseren dat op zaterdag 2 mei naar Kamuli ging. Voor verdere hulp is uw gift welkom bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen. Het geld wordt steeds met spoed overgemaakt.