40 Dagentijd en Pasen


1704_PASEN_Liturgie.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

De lezingen van dit jaar zijn met name volgens de Lutherse traditie,
vanwege het bijzondere Lutherjaar 2017.
Aan het begin van de Goede Week, op de Palmzondag,
klonk een voor Passie en Pasen veelzeggende tekst:

"Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij veel vruchten voort"
 

 


40 Dagentijd 

De start van het project van de Kindernevendienst: 'Geloof in het leven' Na regen komt zonneschijn. De mevrouw in de regenjas en het grappige kapje heeft het nu nog over regen, maar uiteindelijk zal de zon toch door de wolken heenbreken. Dat horen de kinderen de komende weken in de kindervendienst.

Een volgende zondag verscheen 'Jan de weerman' in beeld. Voor het Veertigdagenproject werd aan de kinderen en ouderen uitgelegd dat om te kunnen groeien: zonlicht en water nodig is. En om het geduld (geloof) voor de groei van zaadje naar plant te onderstrepen, kwam er een heuse plant uit de tas. De zaadjes hebben de kinderen in de aarde gestopt om later aan de gemeente het resultaat te kunnen tonen.

1703_KND_project01.JPG

1704-Palmpasen1.JPG

1704_project_KND06.JPG


 Palmpasen

1704-Palmpasen2.JPG

1704-Palmpasen3.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtige dag voor een optocht. Daar weten de kinderen wel van, zoals bij carnaval en koningsdag. Maar toen in Jerusalem was er ook een optocht met Jezus op een ezel. De kinderen hebben op de kindernevendienst hun optocht voorbereid. Met palmpasenstokken togen ze de kerk in om deze aan de gemeente te laten zien. Bij het uitgaan vormden ze een haag van prachtig versierde stokken.

 

 

 


Stille Week

De vieringen van Witte Donderdag (dienst van schrift en tafel, 13 april), Goede Vrijdag (een gebedsviering bij het kruis, 14 april), de Paaswake (zaterdagavond 15 april) en de Paasmorgen (zondagmorgen 16 april) vormen als het ware één doorgaande lijn. De kinderen hebben op het einde van de zaterdagmiddag (15 april) een eigen Paaswake. In de nachtdienst, laat op de zaterdagavond, beginnen we als het weer het toelaat buiten bij het vuur. Daar ontsteken we de paaskaars die symbool is van de Opgestane. We dragen die de donkere kerk in en ontsteken daarmee de eigen kaarsjes. Zo vieren we de overwinning van Christus over alle duister in de wereld. 

 kaars.jpeg


Paasmorgen

Het veertigdagen­project van de kindernevendienst ‘Geloof in het leven’ wordt op de Paasmorgen voltooid. In de kerk staat de lithurgische bloemschikking (voor de bijgaande tekst klikt u hier ...).

 1704_Pasen01.JPG        1704_Pasen05.JPG

De cantorij zingt met orgel- en fluitspel het oratorium ‘Als de graankorrel sterft …'
Voor de overweging horen we stemmen, die onder andere uitspreken: 'Het leven, sterker dan de dood! Het leven dat opstaat ...' 

1704_Pasen02.JPG  1704Lector2.JPG  1704_Lector1.JPG
   
Aan het einde van de viering klonk uit aller mond het lied: 'Christus, onze Heer, verrees ...' 
waarna de kinderen eindelijk paaseieren mochten zoeken in de kerktuin. 

1704_pasen10.JPG1704_Pasen12.JPG1704_Pasen07.JPG1704_Pasen09.JPG

Dubbel_bl_lijn.png