Menu Sluiten

Diaconie

Het diaconaat is het sociale gezicht van de kerk. De diakenen hebben eigen financiële middelen die zij binnen krijgen via de collectes en uitgeven aan verschillende doelen. Hun taak is in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid, het medeleven, dat christenen van Jezus kunnen leren.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd en verschoven naar sociaal pastoraat. Daarmee bedoelen we naar armoedebestrijding in samenwerking met anderen zoals de lokale overheid, verenigingen en stichtingen. In de praktijk steunen wij en werken wij mee aan voedselbanken, hulpfondsen en platforms voor hulp aan vluchtelingen. Wij verlenen bijstand aan personen die bij de lokale overheden buiten de boot dreigen te vallen of die een (eenmalig) extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De opbrengst van de collectes in de kerkdiensten wordt verdeeld onder de verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen; deze doelen zijn door de diaconie verzameld, uitgezocht en aangedragen. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de diversiteit van de wereld om ons heen. Nieuw aangedragen doelen, door gemeenteleden of anderen, worden door ons verwelkomd en beoordeeld.

Speciale aandacht is er ook voor projecten die extra aandacht geven aan de senioren en de meest kwetsbaren binnen onze eigen gemeente, zoals een kaartenactie in de Veertigdagen-tijd.

Tenslotte: de diaconie geeft de kerkgemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.

Bekijk de collectedoelen, het beleidsplan, ANBI gegevens van de diaconie en ons actuele project in Kamuli.

Per 1 oktober 2023 bestaat de Diaconie uit de volgende leden:

  • Mw. Marijne Magnée (voorzitter)
  • Dhr. Léon van de Kar (secretaris)
  • Dhr. Pieter Oude Egberink (penningmeester)
  • vacature