Menu Sluiten

Diaconie

Wat doet de diaconie?

Het diaconaat is het sociale gezicht van de kerk. Met eigen financiƫle middelen die zij binnen krijgen via de collectes en uitgeven aan verschillende doelen. Diakenen hebben de taak in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid, het medeleven, dat christenen van Jezus kunnen leren.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd en verschoven naar sociaal pastoraat. Daarmee bedoelen we naar armoedebestrijding in samenwerking met anderen zoals de lokale overheid, verenigingen en stichtingen. In de praktijk steunen wij en werken wij mee aan voedselbanken, hulpfondsen en platforms voor hulp aan vluchtelingen. Wij verlenen bijstand aan personen die bij de lokale overheden buiten de boot dreigen te vallen of
die een (eenmalig) extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Collectes in de kerkdienst worden ingezameld en verdeeld onder de verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen; deze doelen zijn door de diaconie verzameld, uitgezocht en aangedragen. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de diversiteit van de wereld om ons heen. Nieuw aangedragen doelen, door gemeenteleden of anderen, worden door ons verwelkomt en beoordeeld.

Speciale aandacht is er ook voor projecten die extra aandacht geven aan de meest kwestbaren en/of senioren binnen onze eigen gemeente, zoals een kaartenactie in de Veertigdagen-tijd.

Tenslotte: de diaconie geeft de kerkgemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.

U vindt hier de collectedoelen, het beleidsplan van de diaconie en ons actuele project in Kamuli. Hier vindt u de ANBI gegevens van de diaconie.

Hier vindt u het laatste nieuws van de diaconie.