Menu Sluiten

Vieringen

Iedereen is van harte welkom in onze kerk in Heumen. De zondagse dienst begint om 10.00 uur. Is de starttijd anders, dan wordt dit aangegeven bij de viering. Rond het Kerst- en Paasfeest zijn er extra vieringen.

Onder de actuele maatregelen rondom COVID-19 vindt u een overzicht van de aankomende vieringen cq. kerkdiensten.

Kerkdiensten online verder tijdens lockdown
Vanwege de lockdown-maatregelen zijn alle vieringen tot en met zondag 28 februari uitsluitend online te volgen.
Lees meer.

Daarna gelden de regels die voor de lockdown van toepassing waren:
Belangrijk: Vanwege de corona-uitbraak is aanmelden verplicht en is er een maximum aantal van 30 personen toegestaan. U dient in de kerk altijd minstens 1,5 meter afstand te houden van mensen buiten uw huishouden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis. Als u zich verplaatst door de kerk vragen we u een mondkapje op te doen, als u op uw plaats zit kunt u die weer afdoen.
U wordt verzocht om niet mee te zingen. De zang wordt verzorgd door een of enkele voorzangers of digitale muziek.
Aanmelden is op basis van achternaam en gaat via de scriba. Vieringen worden opgenomen zodat u ze thuis kunt bekijken (dat kan via deze pagina). In Wegwijs leest u hoe u toegang krijgt, of stuur een mail naar de scriba. Vanwege corona is er geen koffie- en theedrinken na de viering.
Kindernevendienst en Goed Plan is weer opgestart: voorlopig alleen op de eerste zondag van de maand.
Voorlopig is er geen avondmaalsviering.
Collecte: Nu er kerkdiensten zijn met weinig gemeenteleden is uw gift ook welkom op rekening NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.
Lees meer.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. Het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. De tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie. Vanwege corona wordt er niet tijdens de viering gecollecteerd, maar kunt u bij het verlaten van de kerk uw gaven in de mandjes deponeren.

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen naar de kindernevendienst tijdens een beperkt aantal vieringen. Als er wél kindernevendienst/Goed Plan is, dan is dit aangegeven bij de desbetreffende viering. Op verzoek kan er oppas worden geregeld voor kinderen tot 5 jaar. Neemt u daarvoor contact op met de scriba.

Wilt u een keer een viering meemaken, maar heeft u vragen over hoe wij onze diensten en vieringen invullen? Neem dan contact met ons op.

Ook kunt u live meekijken via Youtube (tijdens de vieringen verschijnt op die pagina een livestream): klik op de homepage op “live meekijken”.

De vieringen in de komende weken:

zondag 7 maart 2021

Derde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. G. Ruiterkamp, Apeldoorn
Collectedoel: Kerk in Actie – ondersteuning vluchtelingen Griekenland

zondag 14 maart 2021

Vierde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. T. Hoekstra, Arnhem
Collectedoel: Kerk in Actie – ondersteuning vluchtelingen Griekenland

zondag 21 maart 2021

Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. H.T. Kroesbergen
Collectedoel: Kerk in Actie – ondersteuning vluchtelingen Griekenland

zondag 28 maart 2021

Palmpasen
Voorganger: ds. H.T. Kroesbergen
Collectedoel: Stichting het Kloosterhuis

donderdag 1 april 2021

Witte Donderdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. H.T. Kroesbergen