Menu Sluiten

Vieringen

Iedereen is van harte welkom in onze kerk in Heumen. De zondagse dienst begint gewoonlijk om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. Rond Kerst en Pasen zijn er extra vieringen.

COVID-19
Belangrijk: Vanwege de corona-uitbraak is aanmelden verplicht en is er een maximumaantal bezoekers van 30 personen toegestaan. U dient in de kerk altijd minstens 1,5 meter afstand te houden van mensen buiten uw huishouden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis. Als u zich verplaatst door de kerk vragen we u een mondkapje op te doen, als u op uw plaats zit kunt u die weer afdoen.
U wordt verzocht om niet mee te zingen. De zang wordt verzorgt door een of enkele voorzangers of digitale muziek.
Aanmelden is op basis van achternaam en gaat via de scriba. Vieringen worden opgenomen zodat u ze thuis kunt bekijken (dat kan via deze pagina). In Wegwijs leest u hoe u toegang krijgt, of stuur een mail naar de scriba. Vanwege corona is er geen koffie- en theedrinken na de viering.
Kindernevendienst en Goed Plan is weer opgestart: voorlopig alleen op de eerste zondag van de maand.
Voorlopig is er geen avondmaalsviering.
Collecte: Nu er kerkdiensten zijn met weinig gemeenteleden is uw gift ook welkom op rekening NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie met vermelding van het collectedoel.
Lees meer.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. Het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. De tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie. Vanwege corona wordt er niet tijdens de viering gecollecteerd, maar kunt u bij het verlaten van de kerk uw gaven in de mandjes deponeren.

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen naar de kindernevendienst tijdens een beperkt aantal vieringen. Als er wél kindernevendienst/Goed Plan is, dan is dit aangegeven bij de desbetreffende viering. Op verzoek kan er oppas worden geregeld voor kinderen tot 5 jaar. Neemt u daarvoor contact op met de scriba.

Wilt u een keer een viering meemaken, maar heeft u vragen over hoe wij onze diensten en vieringen invullen? Neem dan contact met ons op.

Ook kunt u live meekijken via Youtube (tijdens de vieringen verschijnt op die pagina een livestream): klik op de homepage op “live meekijken”.

De vieringen in de komende weken:

zondag 29 november 2020

Eerste adventszondag
Voorganger: ds. F. van de Hoek, Arnhem
Collectedoel: Stichting Sparrow
Aanmelden: I t/m R (mail de scriba)

zondag 6 december 2020

Tweede adventszondag
Voorganger: ds. H.T. Kroesbergen
Collectedoel: Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana
Aanmelden: S t/m Z (mail de scriba)
Er is kindernevendienst en Goed Plan in de Terp

zondag 13 december 2020

Derde adventszondag
Voorganger: dr. W.H. ten Boom, Didam
Collectedoel: Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana
Aanmelden: A t/m H (mail de scriba)

zondag 20 december 2020

Vierde adventszondag
Voorganger: ds. R.H. Knijff, Geldermalsen
Collectedoel: Kinderen in de knel
Aanmelden: I t/m R (mail de scriba)

donderdag 24 december 2020

Kerstkuier
In plaats van de kerstnachtdienst: een tocht door Heumen langs diverse kersttaferelen (2 km).
In samenwerking met de RK-gemeenschap in Heumen
Opgeven via scriba@pknheumen.nl
Van 18.30 tot 20.45 uur