Menu Sluiten

Gedichten

Mookerhei

Mannen, bewapend
met zwaarden en geweren
legeren en marcheren
in Mookse heuvelen en dalen. 
Verscholen áchter deze gevel,
’n monument ter herinnering
aan heroïek van weleer.

Verholen áán deze gevel,
’n  monument ter herinnering 
aan de strijd die hen wacht. 
Eeuwen van verschil, tussen rust 
en sterven voor volk en vaderland. 
Dezelfde strijd op leven en dood
kleurt rood het strijdperk.
Wat blijft is de kleur van de herfst.
De bomem ademen Oranje .. 

Jan Rutten

Bovenstaand gedicht is onderdeel van een reeks gedichten bij kunstwerken op markante plekken in de gemeente Heumen: De Dicht-kunst-route. De plaquette waarnaar verwezen wordt is links van de ingang van de kerk in de muur gemetseld. 

Tijdens de mobilisatie werd op 11 april 1939 in Heumen het 1e Bataljon van het 26e Regiment Infanterie gehuisvest. Als herinnering aan dit verblijf lieten de militairen van dat bataljon nog datzelfde jaar een plaquette vervaardigen door Jac Maris. Het geglazuurde terracottareliëf kreeg een plekje naast de voordeur van de Protestantse Joriskerk en werd op 1 augustus onthuld.

Op het werk staan Lodewijk en Hendrik van Nassau afgebeeld, in maliënkolder, met een paard, hun wapen en devies. De twee broers van Willem van Oranje stonden aan het hoofd van een huurlingenleger, dat op 14 april 1574 tijdens de Slag op de Mookerheide genadeloos in de pan werd gehakt door de Spanjaarden. De schattingen over het aantal gesneuvelden lopen uiteen van 3.000 tot 9.000.

N.B.: het interieur van de St Joriskerk bevat een groot monument voor Lodewijk en Hendrik dat op 14 april 1891 is onthuld.

De tekst van het devies luidt: Plutôt mort que vaincu, généreux sang de Nassau (Liever dood dan overwonnen, edel bloed van Nassau)


We kwamen hier op adem,
we zochten naar wat licht,
een woord van troost, een beetje hoop,
een droom, een vergezicht.

We droomden hier van liefde,
we hebben moed gevraagd,
we zochten samen naar de kracht,
die heel ons leven draagt.

We vonden hier wat warmte,
we waren niet alleen,
we nemen nu Gods zegen mee,
voor ons en iedereen. 

Licht in de nacht
dat duister verdrijft
ontsteek het, wees het
Jij

God zegene
de aarde waarop we staan
God
zegene
de weg die we gaan
God
zegene
dat waarvoor we leven. 

Hierboven een tekening van de St Joriskerk gemaakt in 1997 door de vader van dominee Berend Veldhorst.
Berend nam afscheid van onze gemeente in 2008. De tekening werd afgedrukt op de afscheidskaart.
De persoonlijke zegen voor onze gemeenschap mag hierbij niet ontbreken.