Menu Sluiten

Projecten

Project Kamuli in Oeganda
Door Hennie en Jan van der Spiegel

Hoe het begon in december 2016 ….

Kamuli Child Care

In september 2016 bezochten wij (red: Hennie en Jan van der Spiegel), samen met dochter Anneke en kleindochter Marijke, een school in opbouw in Kamuli in Oeganda. Deze school startte in 2005 op initiatief van een paar lokale mensen met een groepje van tien kleuters, nu gaan er 400 kinderen naar school: evenveel meisjes als jongens! De school is een bindende factor in de gemeenschap. Een groep van vrouwen, die met microkrediet in hun onderhoud kunnen voorzien, kan de laatste jaren het schoolgeld betalen voor hun eigen kinderen en voor weeskinderen.

Sharifa Nabaweesi

Uw gift voor dit project is welkom op rekeningnummer:
NL16 INGB 0000 9047 42 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen o.v.v. Kamuli, Oeganda 

Sharifa Nabaweesi, is nauw betrokken bij de school en adviseert de vrouwengroep.

Op kerstmorgen 2016 was Sharifa aanwezig in onze kerk in Heumen om iets over Kamuli te vertellen. Zoals blijkt uit de opbrengst van de collecte op die kerstmorgen, stal ze de harten van veel kerkgangers. In Oeganda gingen ze  snel aan het werk, omdat in februari het nieuwe schooljaar start. Sharifa ging terug naar haar land en woonplaats Kampala. Toen ze een tijdje later een bezoek bracht aan Kamuli, bleek het werk goed te vorderen. Twee toilet units, een voor de meisjes en een voor de jongens, waren al zo goed als klaar.

De ontwikkeling van de school in dit dorpje in Oeganda blijkt in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Op een serie nieuwe foto’s, genomen in november 2017 is de voortgang goed te zien

Met hulp van Sharifa is er een meerjaren ontwikkelingsplan opgesteld. In de planning staat de afbouw van de lokalen, de inventaris, leermiddelen en het vernieuwen van de keuken. Als ‘Heumen’ daarvoor de komende jaren eens enkele duizenden euro’s per jaar zou kunnen opbrengen! De diaconie heeft de collectes gepland voor eind januari en begin februari 2018. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen wil het project in Kamuli steunen. Dat gebeurt via collectes en uit andere (financiële) bronnen. Het geld gaat naar de (ANBI) Stichting Mirembe: www.stichtingmirembe.nl. Mirembe is bijna veertig jaar in de weer voor projecten in Oeganda en beschikt daardoor over kennis, contacten en ervaring. Het geld gaat naar hun partner in Oeganda: Tusaidiane. Deze houdt namens Mirembe toezicht op uitvoering en controle. Sharifa Nabaweesi is aan deze stichting verbonden.

Bekijk ook het filmpje:

Nieuws en oproep tot blijvende steun

De steun voor Kamuli in Oeganda wordt – gelukkig – verbreed. In Groesbeek werd er in de kerk over gesproken, daar organiseerde men twee collectes. Op de Nijmeegse school van Tyron, het zoontje van Rose, wordt een vastenactie op touw gezet. De kinderen leveren een prestatie en ouders/grootouders gaan sponsoren: voor Kamuli.

In onze eigen gemeente echoot de djembé die klonk in de muziekdienst nog na. Mensen maken een gift over voor Kamuli op de rekening van de Diaconie. Intussen bezocht iemand van de Stichting Mirembe de school in Afrika. Het schoolhoofd presenteerde er trots de lijst met mooie studieresultaten van de schoolverlaters (Wij zouden ze brugklassers noemen, maar daar is er voor maar weinig kinderen nog een vervolgopleiding). Er moet nog heel veel verbeterd worden. Na de klaslokalen komt de inrichting en de aanschaf van leermiddelen. Aan de kwaliteit van het onderwijs zou je nog heel veel willen verbeteren. Ze zijn er nog lang niet! Daarom hopen we dat onze gemeente de royale steun aan Kamuli Child Care in Oeganda nog lang wil blijven bieden.


Iemand van de Stichting Mirembe heeft eind januari een bezoek gebracht aan ‘Kamuili’ in Oeganda. Daarvan ontvingen we een verslag. Een verslag vol verwachting van een hoopvolle toekomst. Ook Kizito, de ‘headmaster’, schreef een verslag. Tussen de regels door kunnen we in zijn betoog ook wat schaduwzijden lezen. Hij heeft het onder andere over afwezigheid van kinderen en vroegtijdige schoolverlaters. Ook leraren zijn er te weinig en die er zijn, zijn te weinig opgeleid. Hij noemt ook terlooips een aantal van 86 kinderen (van de 368) die het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Gelukkig worden die geholpen door de vrouwengroep die een microkrediet beheert. Zes kinderen van de school hebben een (erkend) diploma gehaald. Bijgaande foto illustreert dat. Eén van hen heeft nog niet het nieuwe schooluniform kunnen aanschaffen. Onze financiële hulp is nog heel wat jaren nodig. De diaconie van de protestantse gemeente ontvangt graag uw gift voor dit doel.


Brief van Kamuli, mei 2018

KAMULI CHILD CARE NURSERY AND PRIMARY SCHOOLKamuli Tradincentre Rakai District P. KyoterO BOX 208a

         Tel. No. + 256 701605152   +256 789111975   +256 772525349
                     E-mail- kamulichildcare5@gmail

Date :  4 th May  2018

TO THE COMMUNITY OF CHURCH HEUMEN – NETHERLAND

Attn :  Hennie  and Jan Van de Spiegel

RE: LETTER OF APPRECIATION

On behalf of Kamuli child care nursery and primary school would like to convey my sincere appreciation to you and the entire Church community for the support you have extended to our school and the community at large.

Kamuli Nursery and primary school was in a sorry state until we received support from you which you channeled through Tusaidiane Uganda. In the last one year we have received two toilets and one  classroom block and another block  is under construction.

We pledge to look after the facilities that have been given to us in a good condition. Once again I would like to say we are very grateful for your support. Below is the progress of the construction work going on and the completed buildings.

Kind regards

KALANZI KIZITO

MASTER HEAD 


Inzamelingsactie voor Kamuli

Joshua Kajonga is geslaagd! Hij staat trots op de foto. Met een paar andere kinderen die de school hebben afgemaakt, staat hij voor het nieuwe schoolgebouw van Kamuli. Geen vlaggen met een schooltas er aan. Zoals bij ons. Maar hij -en de andere kinderen- zijn blij. Ze verwachten een betere toekomst. 

Als hij omkijkt staat daar een nieuw toiletgebouw. Mensen uit Heumen in Nederland hebben daarvoor geld bij elkaar gebracht. Een beetje privacy en heel wat meer hygiëne. Er is zelfs water om je handen te wassen. Ze vangen dat op als het regent en bewaren het water in een grote ton. Dan kunnen ze ook in de droge tijd hun handen wassen Water is in Kamuli van levens belang. Voor de oogst van bananen, andere vruchten en groenten. Er valt wel veel regen in Kamuli. Maar meestal veel te veel in één keer. Daarom hebben ze nu ook grote tanks  waar heel veel in kan als reserve voor droge tijden.

De kinderen van Kamuli zijn er erg blij mee. Hun school verandert naar een goede plek waar goed onderwijs gegeven wordt en waar ze sterk en veilig onderdak hebben. Wat ze nog missen zijn goede schoolbanken. De kinderen zitten nu op de grond of op zeer gammele bankjes.

Daarom houdt de jeugd op zondag 1 juli a.s. een inzamelingsactie voor Kamuli. Na afloop van de dienst voor Jong en Oud worden in de Terp koekjes, cakejes en dergelijke verkocht voor bij de koffie of om mee naar huis te nemen.

Met de opbrengst van de verkoop van de koekjes dragen we bij aan nieuwe schoolbanken en leermiddelen. Zodat meer kinderen zoals Joshua hun school met een diploma kunnen afronden.

Liesbeth Lourens