Menu Sluiten

Projecten

Project Kamuli in Oeganda
Door Hennie en Jan van der Spiegel

Vanaf 2016 helpt de PKN gemeente Heumen, bij de ontwikkeling van een school in Kamuli, Oeganda. Enkele leden van onze gemeente bezochten in dat jaar het Oegandese dorp en maakten er kennis met een initiatiefrijk schoolhoofd en een enthousiaste groep leerkrachten. Bovendien bestaat er een hechte vrouwengroep die onderling een microkrediet beheert. Op het verzoek om hulp antwoordde onze PKN gemeente positief. Er kwam een vijfjarenplan met daarin de begroting van vooral de opbouw van schoollokalen. Er werden goede afspraken over de bouwactiviteiten met ondersteuning van lokale deskundigen (Tusaidiane in Kampala) en over het zorgvuldige beheer van het sponsorgeld (Stichting Mirembe in Boxmeer). De Diaconie zegde steun voor een aantal jaren toe. Jaarlijks werd er gecollecteerd. De Diaconie vulde aan. Kinderen hielpen mee met acties. Gemeenteleden brachten geld bijeen en legden zich vast door periodieke giften over een aantal jaren toe te zeggen. Mirembe slaagde er in De Wilde Ganzen te laten vliegen voor Kamuli. Ook vanuit andere plaatsen (kerken, scholen en Lyonsclub) kwam er geld binnen. Een basisschool in Nijmegen bracht veel geld bijeen met behulp van een vastenactie. Alles bij elkaar zo veel, dat van het vijfjarenplan al heel wat kon worden gerealiseerd. Bovendien is er een deugdelijke waterleiding voor de school en voor het dorp aangelegd.

Covid heeft ook huisgehouden in Kamuli.  De regering kondigde een strenge Lock down af met als acuut gevolg dat er honger dreigde. De school moest sluiten. Het schoolhoofd vroeg dringend om ‘snelle’ hulp om de voedselschaarste het hoofd te kunnen bieden. Daarop hebben we snel en positief gereageerd. Onze noodhulp heeft zijn doel niet gemist! 350 gezinnen konden worden geholpen. Natuurlijk is Kamuli nooit ‘klaar’, maar het vertrouwen van de bevolking in het eigen kunnen is er wel aanzienlijk door verbeterd. Kinderen van arme ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen of voor wie het schooluniform onbetaalbaar blijkt, werden geholpen door de vrouwengroep. De school en de lokale gemeenschap daaromheen heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.  

 

Er resteert nog een programma voor 2021: Afronden van het opbouwen van schoollokalen. Bouw van een keuken waar voor alle kinderen eenmaal per dag een maaltijd kan worden klaargemaakt. Schoolmeubilair en leermiddelen. We (de diaconie en gemeente leden) willen in 2021 helpen om de opbouw van de school verder te voltooien.