Menu Sluiten

Collectedoelen

3, 10 en 17 januari 2021

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleent materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


24, 31 januari en 7 februari 2021

Stichting Mirembe (Kamuli)

In het gehucht Kamuli, ging in 2005 een echtpaar aan de slag: Kizito met de oprichting van de school, zijn vrouw Josephine met een vrouwengroep die een microkrediet beheert. Begonnen met een schooltje voor een paar kinderen groeide het aantal naar 450 leerlingen. Voorzieningen waren er niet. Onze gemeente bracht in 2016 een eerste bedrag bijeen. Toen kwamen er toiletten en werden klaslokalen gebouwd. Met mooie bijdragen van onze gemeente kon al heel wat gerealiseerd worden. Maar er is nog gebrek aan veel: aan meubilair, aan aanvullende leermiddelen, aan een keuken om de maaltijden voor de kinderen klaar te maken en een overdekte eetzaal.


14, 21 en 28 februari 2021

Kerk in Actie – ondersteunen van de kerk in Syrië

In Syrië maken de kerken zich na jaren van verwoesting op voor een grote hersteloperatie van kerkgebouwen. Kerk in Actie begint daarom een driejarige campagne om de kerken in Syrië bij deze wederopbouw te steunen. Daarvoor werkt Kerk in Actie in Syrië samen met verschillende kerken , zoals de Syrisch-Orthodoxe, Grieks-Orthodoxe en protestantse kerken. Het doel is de komende 3 jaren te helpen om een zo groot mogelijk aantal kerken te herstellen. Voor de meeste christenen in Syrië is hun kerkgebouw namelijk belangrijker dan hun huis. Een kerkgebouw is een plek van gemeenschap, en de gemeenschap is een reden om te blijven of terug te keren. De hoop en verwachting is dat steeds meer mensen die uit Syrië gevlucht zijn, terug zullen komen. Dat heeft het land hard nodig.


7, 14 en 21 maart 2021

Kerk in Actie – ondersteuning vluchtelingen in Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.


28 maart 2021

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd.


4 april 2021

Kerk in Actie – Paascollecte werelddiaconaat – Zuid-Afrika: een ondersteuning voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.


11 en 18 april 2021

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd.


25 april, 2 en 9 mei 2021

Steunfonds Het Vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft.


16, 23 en 30 mei 2021

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het biedt hun een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening.


6, 13 en 20 juni 2021

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen.De activiteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen.


27 juni en 4 juli 2021

Kerk in Actie – Actie vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.


11, 18 en 25 juli 2021

Het Tweede Huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt.


1, 8 en 15 augustus 2021

Edukans

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Edukans zorgt voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Zij werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Lopende projecten zijn onder meer: veilig terug naar school tijdens de corona epidemie in Ethiopië, leerlingen in Malawi leren over de milieuproblemen in hun eigen omgeving en wat ze er al zelf aan kunnen doen, het opzetten van betere middelbare scholen in Malawi.


22 en 29 augustus 2021

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen. De stichting is genoemd naar Casey, nu 17 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen.


5 en 12 september 2021

Jeugdwerk – JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.


19 en 26 september en 3 oktober 2021

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers.


10 en 17 oktober 2021

Kerk & Israël

Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek over Israël, ontwikkelt de PKN Inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift “Kerk en Israël Onderweg” dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun maakt deze activiteiten mogelijk.


24 en 31 oktober en 7 november 2021

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in en heeft hiervoor het Jeugddorp De Glind. De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.


14 en 21 november 2021

Harmonenergy Mozambique

Stichting Harmonergy van Ingrid de Souza uit Z-Afrika en Elsard de Boer uit Nederland ondersteunt met kleine projecten bewoners in het zuiden van Mozambique. Samen met lokale partners, waaronder twee universiteiten, werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van Agroforestry (voedselbossen). Harmonergy wil met de partners de basis versterken, waardoor de lokale bewoners met dit model hun eigen grond kunnen beschermen, inkomen genereren en tegelijk de natuur herstellen. Op de website: www.Harmonergy.nl leest u meer over dit collecte doel.


28 november en 5 december 2021

Stichting Sparrow

Stichting Sparrow werkt in de Filipijnen met mensen die onder de armoedegrens leven. Het doel van onze projecten is om de levensstandaard van deze mensen te verhogen. We richten ons daarbij vooral op de thema’s onderwijs en gezondheid. Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Hun geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van hun werk. Stichting Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.


12 en 19 december 2021

Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

Van 1969 tot 1973 waren Jan en Joke Beltman, gemeenteleden van de kerk in Groesbeek, als arts werkzaam in het Wenchi Methodist Hospital in Ghana. Het ziekenhuis was toen gevestigd in een oud schoolgebouw en had 45 bedden en 60 personeelsleden. Met financiële hulp van familie en bekenden konden ze het ziekenhuis gaandeweg uitbreiden.

In 1998 hebben Jan en Joke de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in de jaren ervoor behoorlijk in een dal geraakt. Gelukkig was er inmiddels wel een voortreffelijke nieuwe Ghanese ziekenhuisadministrator aangesteld.

Zonder hulp van het rijke Noorden kan een “bushziekenhuis” het niet redden, maar mede door de ondersteuning van de stichting heeft het ziekenhuis nu 240 bedden en 360 medewerkers, allen Ghanees. Op de website www.wenchihospital.nl leest u meer over dit collectedoel.


24, 25 en 26 december 2021

Kinderen in de knel

Kinderen in de Knel is een project van Kerk in Actie. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Kerk in Actie stimuleert ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Met uw bijdrage helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.


Collectedoelen 2022


2, 9 en 16 januari 2022

Stichting Hulpfonds Heumen

De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. De stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te realiseren.  (www.hulpfondsheumen.nl)


23, 30 januari en 6 februari 2022

Stichting Mirembe (waaronder Kamuli)

Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan zelf in staat op hun eigen manier hun woon- en leefsituatie in te richten en voor hun toekomst te zorgen. Daartoe steunt Stichting Mirembe medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda. Stichting Mirembe wil bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen. Alle leden van het bestuur van stichting Mirembe hebben voor kortere of  langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar onze betrokkenheid met het land en de mensen. Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Stichting Mirembe werkt samen met lokale professionals en steunt kleinschalige lokale initiatieven. Het voor onze gemeente bekendste project van Stichting Mirembe is Kamuli Childcare Nursery and Primary School aan de grens Oeganda-Tanzania. Stapje voor stapje en met financiële hulp uit Nederland worden de klaslokalen en onderwijsmateriaal aangepakt. (www.stichtingmirembe.nl)


13, 20 en 27 februari 2022

Kerk in Actie – de kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

Meer dan 90 % van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel aan kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Op de lijst van het herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!   (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten).


6, 13, 20 maart 2022

Kerk in Actie – Meer werkgelegenheid voor jongeren – Nepal

Omdat de werkeloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegendheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie bijvoorbeeld bij het opzetten van een pluimveebedrijf, een groentekwekerij, een naaiatelier of een werkplaats voor het repareren van motorfietsen. Jongeren kunnen ook een landbouwtraining krijgen, bijvoorbeeld in de teelt van olijven of walnoten, of een vakopleiding, een stageplek of coaching. Ook kunnen zij in contact worden gebracht met afnemers of werkgevers. (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten)


27 maart en 3 en 10 april 2022

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd. (www.hetkloosterhuis.nl)


17 april 2022

Kerk in Actie – Paascollecte werelddiaconaat – Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkeloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.  (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten)


24 april, 1 en 8 mei 2022

Steunfonds Het vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft. (www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds)


15, 22 en 29 mei 2022

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. (www.kruispuntnijmegen.nl)


5, 12, 19 juni 2022

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen. (www.vrolijkheid.nl)


26 juni en 3 juli 2022

Kerk in Actie – Actie vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. (https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas)


10, 17 en 24 juli 2022

Het tweede huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt.(www.stichtinghettweedehuis.nl)


31 juli 2022

Edukans

Edukans werkt aan grote en kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Edukans zorgt voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Zij werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Lopende projecten zijn onder meer:  zorgen dat kinderen naar school blijven gaan in periodes van extreme droogte – Ethiopië, eindeloos leren – zorgen dat kinderen in onder andere landen als Ghana, Kenia en Malawi effectief kunnen leren , het opzetten van betere middelbare scholen in Malawi.