Menu Sluiten

Collectedoelen

Collectedoelen 2024


7, 14 en 21 januari 2024

Stichting Hulpfonds Heumen

De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. De stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te realiseren.  (www.hulpfondsheumen.nl)


28 januari, 4 en 11 februari 2024

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd. (www.hetkloosterhuis.nl)


18 en 25 februari 2024

Kerk in Actie – Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.


3 en 10 maart 2024

Kerk in Actie – Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.


17 en 24 maart en 7 april 2024

Kerk in Actie – Rwanda

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.


31 maart 2024

Kerk in Actie – Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.


14, 21 en 28 april 2024

Steunfonds het Vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft.(www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds)


5, 12 en 19 mei 2024

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. (www.kruispuntnijmegen.nl)


26 mei, 2 en 9 juni 2024

Harmonergy

Stichting Harmonergy van Ingrid de Souza uit Z-Afrika en Elsard de Boer uit Nederland ondersteunt met kleine projecten bewoners in het zuiden van Mozambique. Samen met lokale partners, waaronder twee universiteiten, werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van voedselbossen. Harmonergy wil met de partners de basis versterken, waardoor de lokale bewoners met dit model hun eigen grond kunnen beschermen, inkomen genereren en tegelijk de natuur herstellen. Op de website: www.Harmonergy.nl, leest u meer over dit collecte doel.


16, 23 en 30 juni 2024

Kerk in Actie – Actie vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol leuke verrassingen is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. (www.protestantsekerk.nl/thema/armoede/).


7, 14 en 21 juli 2024

Het tweede huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. Ze kunnen op deze plek tot rust komen en van daaruit de stap maken om terug te keren in de samenleving. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt. Zie ook www.stichtinghettweedehuis.nl.


28 juli, 4 en 11 augustus 2024

Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek, waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden, waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streeft het Huis van Compassie na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Ook biedt het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. Tevens worden er o.m. debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij compassie centraal staat. (Zie ook www.huisvancompassienijmegen.nl).


18 en 25 augustus en 1 september 2024

Childslife Nederland

Childslife biedt al 25 jaar lang praktische hulp aan kinderen in extreme armoede. Ze biedt kansen aan kinderen zodat zij zich zelf in de toekomst kunnen redden zonder steun van welke hulporganisatie dan ook. Childslife werkt daarom met ervaren lokaal personeel met begrip van de lokale cultuur en problematiek. Childslife biedt momenteel veel hulp aan Oekraïnse minderjarige vluchtelingen in Roemenië en Moldavië.  Zij biedt hulp op maat, gebaseerd op de behoeften van kinderen en hun directe leefomgeving. Zie voor meer informatie ook www.childslife.nl.


8, 15 en 22 september 2024

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in en heeft hiervoor het Jeugddorp De Glind.  De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. (www.rudolphstichting.nl).


29 september, 6 en 13 oktober 2024

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast Nijmegen helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd aan. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers. Zie ook www.stichtinggast.nl.


20 en 27 oktober, 10 november 2024

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen.  De stichting is genoemd naar Casey. Casey is in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland.  Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen.  (www.caseytroyfoundation.nl).


3 november 2024

Gezamenlijke oogstdankdienst met Groesbeek – collectedoel nog nader te bepalen.


17 en 24 november en 1 december 2024

Kerk in Actie – Bolivia – duurzame landbouw in de Andes

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andes-gebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband biologische groenten verbouwen. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte landbouw mogelijk is.  (Zie ook www.kerkinactie.protestantsekerk.nl).


8, 15 en 22 december 2024

Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

Van 1969 tot 1973 waren Jan en Joke Beltman, gemeenteleden van de kerk in Groesbeek, als arts werkzaam in het Wenchi Methodist Hospital in Ghana. Het ziekenhuis was toen gevestigd in een oud schoolgebouw en had 45 bedden en 60 personeelsleden. Met financiële hulp van familie en bekenden konden ze het ziekenhuis gaandeweg uitbreiden.

In 1998 hebben Jan en Joke de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana  opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in de jaren ervoor behoorlijk in een dal geraakt. Gelukkig was er inmiddels wel een voortreffelijke nieuwe Ghanese ziekenhuisadministrator aangesteld. Zonder hulp van het rijke Noorden kan een “bushziekenhuis” het niet redden, maar mede door de ondersteuning van de stichting heeft het ziekenhuis nu 240 bedden en 360 medewerkers, allen Ghanees. Op de website www.wenchihospital.nl leest u meer over dit collectedoel.


24, 25 en 29 december 2024

Kerk in Actie – Jeugd Organisatie Protestantse Kerk (JOP)

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Zie ook www.jongprotestant.protestantsekerk.nl.