Menu Sluiten

Oud archief

van de Nederlands Hervormde gemeente Heumen

(citaat) … Evenmin slaagde het College van Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen, dat in 1601 het bewind over de geestelijke goederen had overgenomen, erin om de middelen te vinden om de reis- en de verblijfkosten van enige predikanten in het Rijk en het ambt tussen Maas en Waal te vergoeden, “dewiel men nog geen bewynt van die geestelycke guideren in d’Ampten voorsz. is hebbende…..”. 
Toen het Hof in het jaar 1615 besloot Jelis Claessen, rentmeester van de heerlijkheid Heumen, aan te schrijven met de opdracht een staat over te leggen van pastorie- en andere geestelijke goederen, waaruit de predikant kon worden onderhouden, voldeed deze daaraan eerst na veel aandrang. Waarschijnlijk werd kort daarop Johannes de Noo de eerste predikant van de combinatie Heumen en Malden … 

Dit citaat is genomen uit hetgeen is opgetekend door M.M.M. de Mol en M.A.F.T. van Son als inleiding van de toegang tot het archief.

De volledige tekst van de inleiding en het gedocumenteerde archief van de Hervormde Gemeente Heumen is ondergebracht in “Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis” (Regionaal Archief Nijmegen). U kunt daar ook de relevante documenten digitaal inzien.

Voor een directe link naar het opgeslagen en gedigitaliseerde oud archief van de Hervormde Gemeente Heumen in het “Huis van de Nijmeegse geschiedenis” klikt u hier.