Menu Sluiten

Cantorij

De cantorij bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden en heeft tot doel de liturgie muzikaal te ondersteunen. Muziek is niet uit ons leven weg te denken en evenmin uit de liturgie.

Muziek verrijkt de vieringen: het feestgevoel bij Kerst, Pasen en Pinksteren, bij een doopdienst. Het verklankt onze emoties en versterkt de onderlinge band.  Ook levert de cantorij een bijdrage aan het leren van nieuwe liederen. De cantorij werkt regelmatig mee aan de vieringen, zo’n 6 à 8 keer per jaar. 

Repertoire
Het repertoire is gevarieerd en passend bij de vieringen. Er wordt veel geput uit het gevarieerde aanbod van het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere bronnen. Er wordt meestal 4-stemmig gezongen. 

Repetities
Iedere donderdagavond wordt er van 19.55-21.50 uur gerepeteerd in de Joriskerk onder leiding van dirigent Tineke Joldersma.