Menu Sluiten

Contact

Wilt u een mutatie doorgeven vanwege geboorte, doop, huwelijk, verhuizing, aansluiting of uitschrijving? Ga dan naar de pagina ‘mutatie doorgeven‘.

Via de volgende e-mailadressen kunt u contact met ons opnemen:

Kerkgebouw

Dorpstraat 19, 6582 AL Heumen
(Neem afslag Malden van de A73 en rijd richting Overasselt. De Dorpsstraat is de eerste weg links)

De Horst
Ons Protestants Centrum (voor door de weekse activiteiten) bevindt zich aan De Horst 1, 6581 TE Malden.

Contact met ons – ook voor informatie over activiteiten uit de Agenda

ds. Hermen Kroesbergen

Predikant
ds. Hermen Kroesbergen
predikant@pknheumen.nl
T 06-22989516

Scribaat (waarnemend):
Heeft u opmerkingen of vragen aan het scribaat?
Neem contact op met de heer Gerard Schoonderbeek via het mailadres:
scriba@pknheumen.nl

Voorzitter
Dhr. Wim Buijzert
voorzitter@pknheumen.nl

Diaconie
U kunt contact opnemen met de diaconie van onze gemeente via het volgende e-mail adres:
diaconie@pknheumen.nl

Koster
Het kosterswerk wordt bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.
Coördinator van de kosterspool is Wim Berendijk
wimberendijk@gmail.com

Ledenadministratie
Voor informatie over of wijzigingen in de ledenadministratie kunt u contact opnemen met:
la@pknheumen.nl

Wegwijs
Kopij voor ons kerkblad kunt u sturen naar:
wegwijs@pknheumen.nl

Website
Content en/of uw reactie met betrekking tot de website kunt u sturen naar:
website@pknheumen.nl

Rekeningnummers

KERKRENTMEESTERS administratie

Voor de kerkbalans:
IBAN Rekeningnummer: NL 39 RABO 0373 7223 11
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Heumen inzake Kerkbalans

Voor overige betalingen:
IBAN Rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 7223 03
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Heumen 

DIACONIE administratie

IBAN Rekeningnummer: NL 16 INGB 0000 9047 42
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Heumen te Malden

Links