Menu Sluiten

Veilige gemeente

Onze gemeente een veilige gemeente?

Maatschappelijk is er veel te doen rond grensoverschrijdend gedrag op tal van gebieden. Vanuit de muziek- en televisiewereld, het stadion, het bedrijfsleven of de sport worden regelmatig misstanden gemeld van racisme, agressie, intimidatie of ongewenste intimiteit. Hoe is het in de kerk gesteld? Is de kerk een veilige gemeente waar mensen elkaar met respect benaderen en elkaars grenzen in acht nemen? Het kerkelijk werk is in dat opzicht kwetsbaar. Ontmoeting en persoonlijk contact zijn immers belangrijk. Daarom is ook de kerk bezig met het thema ‘Veilige gemeente’.

In 2023 heeft een werkgroep namens de kerkenraden van de protestantse gemeente van Groesbeek, van Heumen en van Nijmegen daarover een beleidsplan voor de drie gemeenten geschreven.
Kern is dat we een respectvolle omgang met elkaar praktiseren. We volgen hierbij de gedragscode.

Ook zal van ambtsdragers, beroepskrachten en vrijwilligers, die regelmatig contact hebben met kwetsbare mensen een VOG-verklaring worden gevraagd, een verklaring omtrent gedrag, zoals de landelijke kerk wil (en tal van andere vrijwilligersorganisaties ook doen). Maar wat als u ondanks alle voorzorg binnen de kerk te maken krijgt met agressie, intimidatie over ongewenste intimiteit? De drie kerkelijke gemeenten hebben daarvoor twee vertrouwenspersonen aangesteld aan wie u uw verhaal dan kwijt kunt en ondersteunen
Het zijn Gerda Sollie uit Groesbeek en Thomas van Heerde uit Heumen.

Gerda en Thomas stellen zich aan u voor (klik hier).

Namens de werkgroep Veilige Gemeente,

Marije Klijnsma, Vera van Middelkoop, Gerbrand Hoek, Paul Simons