Menu Sluiten

Gemeente

De Protestantse Gemeente Heumen is in de jaren ’70 ontstaan uit een samengaan van de voormalige hervormde gemeente Heumen (en Malden) en die van Overasselt en Nederasselt. Wij komen bijeen in de Joriskerk in Heumen aan de Dorpsstraat. Wij zijn een gastvrije en oecumenische gemeenschap waar lief en leed gedeeld wordt in de veelkleurigheid in geloven.

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. De leden van de kerkenraad worden gekozen door de leden van de gemeente. Op de pagina kerkenraad ziet u wie er nu zitting hebben in de kerkenraad met bijbehorende functies.

Daarnaast is er de gemeentepredikant, eveneens lid van de kerkenraad. De predikant vervult een aantal zondagse erediensten, en is de “spin in het web” van alle activiteiten. Verder verzorgt de predikant een groot deel van het pastoraat.

De kerkenraad houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid. Het praktische werk gebeurt met name in de taakgroepen voor pastoraat, diaconaat en financiën en beheer. De leden van de taakgroepen worden voorgedragen door de kerkenraad. Nieuwe leden van de kerkenraad en taakgroepen worden in een zondagse viering bevestigd in hun werk.

Het beleid van de kerkelijke organisatie van de Protestantse Gemeente Heumen is vastgelegd in het Beleidsplan 2022-2027.

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), als opvolger van o.a. de Nederlands Hervormde Kerk. De Protestantse Gemeente Heumen is in de jaren ’70 ontstaan als fusie van de hervormde gemeenten van Malden & Heumen en Overasselt & Nederasselt. Mook en Molenhoek vallen ook onder het verzorgingsgebied van onze gemeente. Wij komen bijeen in de Joriskerk aan de Dorpsstraat in Heumen. De kerkgebouwen van Overasselt en Nederasselt zijn in de jaren ’70 overgedragen aan de burgerlijke gemeente en jaarlijks nog te bezoeken op de Open Monumentendag.

Een plaatselijke protestantse gemeente binnen de PKN heeft de vrijheid om eigen keuzes te maken. Als lokale protestantse gemeente profileren wij ons als oecumenisch, open en eigenzinnig. Iedereen kan zich welkom voelen in onze kerk. Er is veel ruimte voor een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven, wat je achtergrond ook is.