Menu Sluiten

Gemeente

Over de Protestantse gemeente Heumen

De Protestantse Gemeente Heumen is in de jaren ’70 ontstaan uit een samengaan van de voormalige hervormde gemeente Heumen (en Malden) en die van Overasselt en Nederasselt. Wij komen bijeen in de Joriskerk in Heumen aan de Dorpsstraat. Wij zijn een gastvrije en oecumenische gemeenschap waar lief en leed gedeeld wordt in de veelkleurigheid in geloven.

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. De leden van de kerkenraad worden gekozen door de leden van de gemeente. Op de pagina kerkenraad ziet u wie er nu zitting hebben in de kerkenraad met bijbehorende functies. Nieuwe leden van de kerkenraad worden in een zondagse viering bevestigd in hun werk.

Daarnaast is er de gemeentepredikant, eveneens lid van de kerkenraad. De predikant vervult een aantal zondagse erediensten, en is de “spin in het web” van alle activiteiten. Daarnaast verzorgt de predikant een groot deel van het pastoraat.

De kerkenraad houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid. Het praktische werk gebeurt met name in de taakgroepen voor pastoraat, diaconaat en financiën en beheer. De leden van de taakgroepen worden voorgedragen door de kerkenraad en eveneens in een zondagse viering bevestigd in hun werk.Het beleid van de kerkelijke organisatie van de Protestantse Gemeente Heumen is vastgelegd in enkele documenten: Plaatselijke regeling en Beleidsplan 2016-2021.

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN), als opvolger van o.a. de Nederlands Hervormde Kerk. De Protestantse Gemeente Heumen is oorspronkelijk ontstaan als fusie van de hervormde gemeenten van Malden & Heumen en Overasselt & Nederasselt. Mook en Molenhoek vallen ook onder het verzorgingsgebied van onze gemeente. De kerkgebouwen van Overasselt en Nederasselt zijn in de jaren ’70 overgedragen aan de burgerlijke gemeente en jaarlijks nog te bezoeken op de Open Monumentendag. Het interieur is grotendeels nog hetzelfde.

Wat is protestants?

In de 16e eeuw komt er een vernieuwingsbeweging op in West-Europa (de reformatie).

Betrokken burgers willen persoonlijk geloof op een eigen wijze vorm geven: zelf in de Bijbel lezen en eigen voorgangers kiezen. Een plaatselijke protestantse gemeente binnen de PKN heeft dan ook de vrijheid om veel eigen keuzes te maken. Als lokale protestantse gemeente profileren wij ons als oecumenisch, open en eigenzinnig. Iedereen kan zich welkom voelen in onze kerk. Er is veel ruimte voor een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven, wat je achtergrond ook is.

De inhoud van het christelijk geloof delen protestanten heden ten dage met andere kerken, zoals de Rooms-Katholieke kerk.