Menu Sluiten

Gedragscode

De gedragscode in die gevolgd wordt in het kader van een veilige gemeente luidt (verkort) als volgt:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.

2. Ik houd rekening met de fysieke en emotionele grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik ga zorgvuldig om met mijn machtspositie, met respect voor de ander.

6. Ik ben respectvol in mij spreken over anderen en maak geen gemene grappen of opmerkingen.

7. Ik heb aandacht voor wie op mijn pad komt. Ik negeer iemand niet.

8. Ik neem actief afstand van pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik waarborg de veiligheid en gebruik geen geweld of bedreiging.

10. Ik bewaar een gepaste fysieke afstand. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.

12. Ik ben zorgvuldig in het zoeken naar passende en helpende vragen en opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding alleen doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkenete krijgen om de geheimhouding te doorbreken.

14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.