Menu Sluiten

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerkelijke gemeente.

De voorzitter (preses), secretaris (scriba) en de predikant vormen het dagelijks bestuur: het moderamen. Daarnaast bestaat de kerkenraad uit een jeugdouderling, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters en een ouderling voor vorming en toerusting en eventueel ouderlingen met een bijzondere of speciale opdracht.

De kerkenraad wordt ondersteund door diverse taakgroepen.

U kunt de kerkenraad bereiken via de scriba: scriba@pknheumen.nl

Leden van de kerkenraad

Moderamen:

Wim Buijzert, voorzitter
Gerard Schoonderbeek, scriba (interim)
scriba@pknheumen.nl
ds. Hermen Kroesbergen, gemeentepredikant sinds 27 september 2020

Ouderlingen:

Maryanne ter Haar – Hop, ouderling pastoraat

Jacobien Verhave, jeugdouderling

Ouderlingen-kerkrentmeester:

Maarten Schoenaker, voorzitter

Wim Berendijk, ouderling-kerkrentmeester

College van Diakenen:

Marijne MagneƩ-Nentjes, voorzitter diaconie

Vacature (diaken)