Menu Sluiten

Nieuws

Kerkbalans

2 maart 2021

Laat zien dat u geeft om uw kerk

In de vorige Wegwijs zijn de bedragen in de overzichten van baten en lasten weggevallen. Hieronder nogmaals het overzicht. Nu met de bedragen er duidelijk bij.

Hoe de verdeling is volgens de begroting van 2021 ziet u in de plaatjes. De grootste posten aan de lastenkant zijn de personele kosten en de kosten voor het kerkgebouw. Aan de batenkant is de grootste post ‘vrijwillige bijdragen en giften’ (grotendeels Kerkbalans). Om de begroting sluitend te krijgen is daarvoor € 77.000 nodig.

Op dit moment willen we inventariseren hoeveel u daaraan dit jaar gaat bijdragen. De actie Kerkbalans verloopt niet op de gebruikelijke manier. Vanwege het coronavirus zien we er van af om persoonlijk aan de deur te komen, maar wordt u per mail en per post benaderd.

Omdat we niet van iedereen een mailadres hebben, zou u ons enorm helpen door een mailtje te sturen naar kerkrentmeesters@pknheumen.nl met vermelding van uw bijdrage en uw naam en adres.

Wij vragen u om echt uw steentje bij te dragen om onze kerkelijke gemeenschap in 2021 nog beter uit de verf te laten komen. Mogen we op u allen rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk blijven voortbestaan, ook in moeilijke tijden!

Henk Vinkers
College van Kerkrentmeesters

Gods nieuwe wereld

20 februari 2021

Overweging van ds. Hermen Kroesbergen

Terwijl ik dit schrijf, is de sneeuw aan het smelten. Een week lang was de wereld bedekt met een dikke laag van dat witte spul. In de zomer – of de afgelopen jaren in Afrika – is het bijna onvoorstelbaar dat er op een ander moment of ergens anders sneeuw kan zijn. Het werd dit jaar al ruim van tevoren aangekondigd dat het flink zou gaan sneeuwen, maar toch blijft het voor mij elke keer haast ongelofelijk tot het ineens zo is. Ik kijk nu nog uit op een witte wereld alsof die nooit anders geweest is.

Het is met wel meer dingen zo: dat je ze haast niet kunt geloven, totdat ze ineens gewoon zo zijn. Dat die baan begint of ophoudt, dat je kind naar de middelbare school gaat, dat Trump geen president meer is, dat bijna de hele wereld in lockdown is, de winkels dicht zijn en we amper bij elkaar op bezoek mogen komen – dat was een jaar geleden haast onvoorstelbaar. Nu is dat de wereld waarin we leven.

Met geloof is dat ook zo. We volgen deze voorbereidingstijd op Pasen Jezus’ levensweg. En Jezus’ preken hebben steeds één boodschap: Het koninkrijk van God is nabij. Gods nieuwe wereld is dichtbij. Keer je om en geloof in dit goede nieuws. Dit is het moment om je leven te veranderen!

Het kan ongelofelijk lijken dat er een God is en dat die met deze wereld te maken heeft, dat die met jouw leven te maken heeft. Het kan onvoorstelbaar zijn al die wonderen en boodschappen waarover in de kerk verteld wordt, dat God je leven leidt, dat alles niet zomaar is en Hij een plan met je leven heeft.

Maar hoe onvoorstelbaar het ook is, het is ook heel dichtbij. Als we ons nu omkeren, zien we ineens dat het gewoon zo is. Zoals alles ineens wit kan zijn, zo kan alles ineens met God te maken hebben, een teken zijn van Gods nieuwe wereld. Dit is het moment om ons leven te veranderen!

Hermen Kroesbergen

Kerkdiensten voorlopig uitsluitend online via livestream of terugkijken

19 januari 2021

De kerkenraad heeft besloten om de vieringen online te laten plaatsvinden zolang de lockdown duurt.
Dit betekent dat alle kerkdiensten voorlopig niet te bezoeken zijn, wel zijn de vieringen nu live mee te bekijken tijdens kerktijd.

Daarnaast heeft de kerkenraad in de dienst van 17 januari medegedeeld om het advies van de Protestantse Kerk in Nederland over te nemen om geen voorzangers in te zetten. Er wordt nog gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan het zingen van liederen. De primus neemt daarnaast ook de taken van de secundus op zich. Tijdens de vieringen zijn de voorganger, primus, organist, koster en een technisch persoon aanwezig.

Livestream
U kunt de kerkdiensten iedere zondagmorgen live meekijken, op de startpagina van de website vindt u direct onder vieringen een Youtube speler van de komende viering. Tevens kunt u na de viering of later in de week de laatste viering terugkijken vanaf de startpagina. Eerdere vieringen kunt u, zoals u gewend bent, terugkijken via de terugluisteren-pagina.

De komende weken proberen we de geluids- en beeldkwaliteit te verbeteren en ook gebruik te maken van meer cameraposities.

De livestream start iedere zondag rond 09:55 uur.

U kunt de beeldkwaliteit zelf instellen, meestal staat deze “gemiddeld” ingesteld. Als u in Youtube op het tandwiel klikt, en daarna op “kwaliteit” kunt u vervolgens de scherpte van het beeld instellen. Aanbevolen is 1080p60 (HD kwaliteit), dan heeft u thuis haarscherp beeld!

Collecte voor project in Kamuli (met filmpje)

18 januari 2021

De komende drie zondagen (24 en 31 januari en 7 februari) is de collecte bestemd voor Stichting Mirembe/Kamuli.

De pagina over dit project, waarbij de Protestantse Gemeente Heumen helpt bij de ontwikkeling van een school in Kamuli in Oeganda is hier te vinden.

Uw gift is welkom op IBAN NL16 INGB 0000 9047 42 (Diaconie Protestantse Gemeente Heumen) onder vermelding van ‘Kamuli’.

Klik op de afbeelding om naar het filmpje te gaan:

Test livestream op 17 januari

15 januari 2021

Op zondag 17 januari testen we de nieuwe livestreamverbinding. Op de startpagina staat onder de vieringen (middenonder) een Youtube-speler. Zondag om 9.50 uur kunt u de dienst hier meekijken.

Het betreft een test-opname. Als de opname niet slaagt, kunt u een handmatige opname die eveneens opgenomen wordt terugkijken vanaf 15.00 uur.