Menu Sluiten

Nieuws

Houvast

18 oktober 2021

Je doet je ding, je zet je in, en iets houdt je gaande. Je weet ook niet goed waarvandaan en waarheen, en zolang je bezig bent, maakt dat ook niet uit. En soms zit je dan even in de kerk, in de aanwezigheid van dat mysterie; het geeft je geen antwoorden en eigenlijk zit je daar ook niet op te wachten, maar je weet weer even: ‘Het is niet voor niks’, ‘Het doet ertoe’.

Je weet niet hoe – en als je het wel zou weten, zou het ook geen mysterie meer zijn, zou het niet groot genoeg zijn om alles te dragen. Maar toch is er de zekerheid, het houvast, dat er meer is dan het je best doen van dag tot dag.

Ik voor mij druk dat mysterie uit met uitspraken als ‘God ziet het’ of ‘God heeft een plan’. Sommigen hebben moeite met zo’n persoonlijk beeld van God: als er een God is met een plan, waarom overkomt mij dan dit?

Op zulke vragen heb ik ook geen antwoord. Voor mij zegt ‘God ziet het’ of ‘God heeft een plan’ niet dat er een persoon ‘God’ is met een verrekijker en een opschrijfboekje, die ik zou kunnen vragen naar zijn plan. Maar betekent dat er iets boven mij en mijn controle uitgaat en dat ik daar een persoonlijke relatie mee aan kan gaan.

Andere uitspraken, zoals ‘Het woord “god” gaat over je naasten helpen en de liefde tussen mensen’, wekken voor mij teveel de suggestie dat ik kan snappen hoe het zit.

Ik ga vooral naar de kerk vanwege wat ik niet snap. Niet ik snap het, maar God snapt het; niet ik zie hoe het zit, maar God ziet het; niet ik weet waar het heengaat, maar God heeft een plan.

En ik vind het fijn dat ik op zondagmorgen samen met anderen, of op momenten dat ik bid alleen, even bij Hem mag zitten.

Hermen Kroesbergen

Deze overdenking verscheen in de meest recente “Wegwijs”

Muziek in de kerk: “Mooi van hout”

18 oktober 2021

Op vrijdagavond 5 november geeft het klarinet-ensemble “Mooi van Hout” een bijzonder concert. Ze hebben al vaak in onze kerk opgetreden, maar nu is het speciaal: één van de muzikanten doet een examen. Dat is een openbaar gebeuren. Naast de familieleden van de muzikanten is er ook plaats voor muziekliefhebbers uit onze kring. U kunt zich opgeven bij mij tot woensdag 3 november, maar we houden ons aan de corona regels.
Jan Peter Verhave (contactgegevens staan in Wegwijs of neem contact op)

In Memoriam: ds. Wessel ten Boom

9 oktober 2021

Ds. Wessel ten Boom is op 2 oktober overleden. Hij was ernstig ziek. In heel bijzondere brieven hield hij vrienden en kennissen op de hoogte van het ziekteproces. Brieven waarin hij zijn vaste geloofsvertrouwen op een heel eigen manier uitdrukte. Hij getuigde daarvan ook in de theologische cahiers die hij publiceerde. In Heumen ging hij regelmatig voor in de kerkdienst. Ook toen hij al ernstig ziek was. Preken en de gemeente voorgaan in de eredienst was het mooiste dat hij zich kon denken. Nu is aan zijn leven een einde gekomen. Hij laat vier dochters na. Maar ook veel fijne, positieve herinneringen aan een man die zo graag preekte. In iedere preek legde hij getuigenis af van zijn vaste vertrouwen op God.

Afghanen in Heumensoord (update)

8 oktober 2021

Als Protestantse gemeente Heumen willen we graag iets doen voor de vluchtelingen uit Afghanistan die vlakbij ons in Heumensoord verblijven. Zouden bij u thuis een keer een gezin of een groepje van drie of vier Afghanen die elkaar kennen langs kunnen komen voor een maaltijd of een lunch om hen zich welkom te laten voelen?

U kunt zich opgeven bij interim-scriba Gerard Schoonderbeek: gerardschoonderbeek@gmail.com

Graag zouden we in samenwerking met de Raad van Kerken Nijmegen deze blijk van gastvrijheid aan willen bieden. We nodigen u ook van harte uit voor de informatieavond over wat wij kunnen doen voor de Afghanen in Heumensoord op woensdag 13 oktober in de Maranathakerk in Nijmegen!

Hier kunt u zich aanmelden: https://www.raadvankerkennijmegen.nl/berichten_volledig&item=397

Toevoeging:

We hebben begrepen dat er behoefte is aan mensen die een paar Afghanen, een gezin of anderszins bij hen te eten willen vragen om ze een beetje wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Misschien willen mensen naar een kerk gaan of daar zou men hen naar toe kunnen brengen.  Daarvoor kunnen gemeenteleden zich uiterlijk vrijdag 15 oktober opgeven bij de scriba Gerard Schoonderbeek, per mail (scriba@pknheumen.nl) of telefonisch en hij geeft hun naam door aan Bindkracht 10.

PKN Heumen ondersteunt petitie voor klimaatgerechtigheid, teken ook mee!

4 oktober 2021

Als gelovigen willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen middels een petitie voor klimaatgerechtigheid. Deze petitie is een initiatief van GroeneKerken. Onze gemeente ondersteunt deze petitie.

Tijdens het koffiemoment na de dienst van afgelopen zondag 3 oktober is door de voorzitter van de kerkenraad voorgesteld om deze petitie namens onze gemeente te ondersteunen. Door de aanwezigen werd dit van harte ondersteund. Als u wilt, kunt u meer over de petitie lezen en deze ondertekenen: https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

Klimaatpelgrimstocht
In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie het Nederlandse deel van de klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’. De tocht startte in augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht vragen wij als organisaties en groene kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin.

U kunt ook meelopen!
Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Wilt u meer doen voor het klimaat dan alleen het ondertekenen van de petitie? Door mee te lopen met een klimaatetappe kunt u zich inzetten voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars. De klimaatmars wordt door GroeneKerken en Vastenactie georganiseerd in samenwerking met organisaties Cordaid en Milieudefensie.

Meer informatie over de klimaatpelgrimstocht en aanmelden vindt u op: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/