Menu Sluiten

Nieuws

Kruiswegstaties in de Heemtuin

26 maart 2023

Afbeeldingen van kruiswegen zijn er op vele plaatsen en in veel verschillende vormen. Een kruisweg is een serie van veertien, of vijftien staties die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. Dat lijden is er nog steeds. Je kan langs een kruisweg lopen waarbij je je bezint op wat deze lijdensweg van Jezus Christus voor jou in het hier en nu betekent. De schoonheid en de spirituele betekenis, die tot uitdrukking gebracht zijn in de door zeer veel kunstenaars vormgegeven kruiswegen, dragen bij aan het actualiseren van deze oude traditie.

Evenals vorig jaar komen er ook dit jaar weer 15 kruiswegstaties in de Heemtuin in Malden. Ze zijn geschilderd door Machteld Meij uit Overasselt. Het is een initiatief van de protestantse gemeente Heumen, die dit voor de tweede keer organiseert, samen met de r.-k. parochie in Malden en de Heemtuin.

De officiële opening met een welkomstwoord door de voorzitter van de Heemtuin is op Palmzondag 2 april om 12.00 uur bij het Heemhuis. Vanaf 11.30 uur is er koffie en thee. Tot en met 2e paasdag zijn de staties dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang te bezichtigen. Ze worden opgesteld volgens een bepaalde looproute vanaf het Heemhuis. 

Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een viering vanuit de protestantse kerk en de r.-k. parochie. Dit jaar zullen een vijftiental mensen vanuit de gemeente hun associaties met de staties in die viering verwoorden. Het Heemhuis is te vinden in de Heemtuin, Bosweg 8a in Malden.

Leo Kranendonk

Overweging: Als geuren…

26 maart 2023

‘Jij, als geuren hang jij om mij heen, peterselie en rozemarijn,’ zo zal de cantorij zingen op Paasmorgen, ‘liefde ruik ik, tuin vol met rozen, zo wil ik, wil jij bij mij zijn.’ Het is een lied over de Paastuin, de tuin met het lege graf, maar ook de geurige kruidentuin waarin de geliefden uit Hooglied elkaar ontmoeten.

‘Als geuren hang jij om mij heen … wil jij bij mij zijn’ – geuren hebben een bijzonder soort aanwezigheid: ze zijn er – ze kunnen zelfs heel erg aanwezig zijn – en tegelijk zijn ze er niet, je kunt ze niet vastpakken. Zo’n bijzondere vorm van aanwezigheid past bij Pasen. Jezus is er niet meer, aan het kruis is hij gestorven en nu is zelfs het graf in de tuin leeg. De vrouwen zoeken hem daar tevergeefs. Maar tegelijk is hij er wel, is hij er meer nog zelfs.

Als Maria van Magdala hem ziet – eerst denkt ze dat hij de tuinman is, maar als ze hem herkent, waarschuwt Jezus haar: ‘Raak me niet aan!’ Hij is er, hij is aanwezig, maar niet om vast te pakken. Als geuren hangt hij om haar heen. Als geuren hangt hij ook om ons heen.

Veel doen we niet met geuren in onze kerk – we gebruiken zelfs geen wierook. Maar in de woestijn waar we de veertigdagentijd mee begonnen, komen kruiden op. Bij het begin van de veertigdagentijd had de bloemschikgroep een woestijn verbeeld in de kerk voor Jezus die veertig dagen in de woestijn was. Maar beetje bij beetje komt de woestijn tot leven. Peterselie en rozemarijn – ik hoorde al van kerkgangers dat ze het geïdentificeerd hadden. Straks met Pasen zal het een geurige boel zijn. Neem ook wat kruiden mee op Paasmorgen: koriander, salie, tijm, lavendel, laurier, marjolein – laten we de Paastuin laten volop laten geuren, als teken van de manier waarop Jezus bij ons wil zijn. Je kunt hem niet vastpakken, maar hij is er wel. Je kunt hem niet zien, maar hij is heel dichtbij. Zoals het lied van de Paastuin eindigt: “Warm mij, draag mij, breng mij tot leven, zo wil ik, zo wil jij bij mij zijn.”

Hermen Kroesbergen

Groothuisbezoek!

23 maart 2023

‘Wat bezielt je?’ is het thema van het groot huisbezoek dit jaar. Waarom doe je wat je doet? Wat brengt je in beweging? Wat is je drijfveer of passie? Maar ook: wat heb je nodig om je ziel te voeden? Wat is je geestelijke brandstof? Over deze vragen willen we tijdens de groothuisbezoeken op creatieve wijze met elkaar in gesprek komen. Op deze manier hopen we elkaar en onszelf dieper te leren kennen. Kom en meld je aan voor één van de drie bijeenkomsten van ontmoeting en bezinning!

Op maandag 27 maart is geen plek meer beschikbaar. Op dinsdag 28 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur bij de familie Oude Egberink aan de Proefsteen 35 eveneens in Malden. En op woensdag 29 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur is het groothuisbezoek bij Heleen van der Niet aan de Chopinstraat 4 in Molenhoek.

Meld je aan via predikant@pknheumen.nl of 06-22989516.

Verslag van de gemeenteavond op 1 maart: hoe gaan we verder?

10 maart 2023

Wat was het een mooie en goede avond op 1 maart, wat waren we met velen en vooral: wat hebben we met elkaar besproken?

Heel veel, we hebben het gehad over de vieringen, over het pastoraat, over de jeugd en over het bestuur. En natuurlijk over onze droom……

Hoe zien we over vijf of tien jaar onze kerk, is dat een plaats om elkaar te bemoedigen, of om te onderwijzen, om elkaar voorbeelden te geven om te volgen of om uitdagingen op te vatten? Eigenlijk was de algemene mening dat het met onze kerk wel goed zit. Als het gaat om een droom, dan is dat: laat het blijven zoals het nu is!

Maar het meest opvallende was dat in bijna elke gespreksgroep naar voren kwam: “het omzien naar elkaar”. Dat vond men vooral belangrijk, let op elkaar en geef hulp of een ruggensteuntje als je denkt dat dat nodig is. In samenhang met het pastoraat, waar sprake is van een groot personeelsgebrek (en hoe gaan we dat oplossen?) waren dat de twee belangrijkste punten. Omzien naar elkaar! Hoe kunnen we dat goed vormgeven de komende jaren? Er zijn al verschillende ideeën geopperd, maar omdat het niet de kerkenraad is die hier keuzes uit maakt maar de gemeente, nodigen we u nu al uit om op maandag 8 mei met ons samen te komen om hierover door te praten. We hopen opnieuw op uw komst!

Wat betreft het bestuur van de kerk werd vooral het belang van een lokaal bestuur benadrukt. Er moet niet teveel afstand zijn tussen bestuur en gemeente. Hierbij blijft het wel de vraag hoe we dat mogelijk kunnen maken als we nu al grote moeite hebben om een nieuwe voorzitter en scriba te vinden…

Er zijn daarnaast nog allerlei andere dingen genoemd maar dit is wat er echt uitsprong.

Namens de kerkenraad

Winterwerklezing Het wonder van betekenis

9 maart 2023

Op dinsdagavond 21 maart spreekt filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over: HET WONDER VAN BETEKENIS

We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen aan de feiten’. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’.
Paul van Tongeren zal een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belangrijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.

Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij is momenteel Denker des Vaderlands en auteur van diverse boeken, waaronder : Het wonder der betekenis

Plaats: Kerk Antonius Abt Kerkplein 4 Malden

Tijd: 20-22 uur; pauze met koffie en thee.
Toegang: Vrij, vrijwillige bijdrage na afloop