Menu Sluiten

Nieuws

Winterwerk: Hedendaags pelgrimage (14 februari)

29 januari 2024

De komende lezing in de winterwerkreeks, die we samen met de RK deelparochie in Malden oragniseren, wordt verzorgd door Charles Caspers op woensdag 14 februari 2024 en zal gaan over Hedendaagse pelgrimage. Een veelkleurig en ongrijpbaar fenomeen, met historische wortels.

Na Vaticanum II (1962-1965) werden liturgie en devotie streng van elkaar gescheiden en leek het binnen de RKK gedaan te zijn met bedevaart e pelgrimage. Tegen de trend in intensiveerde jaren 1980 echter de pelgrimage naar Santiago de Compostella, waarna ook tal van andere bedevaartplaatsen revitaliseerden. Bedevaart werd en is hip. Besproken wordt de zogenoemde Still Omgang die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. Begonnen in de Middeleeuwen, als bedevaart om het Hollandse stadje op de kaart te zetten,
ontwikkelde de Stille Omgang zich eerst tot een katholieke protestmars voor gelijke rechten, om later te evolueren tot een bezinningstocht voor alle mensen van goede wil.

Mensen van alle gezindten schromen niet om zich pelgrim te noemen. Men spreekt tegenwoordig zelfs van seculiere bedevaarten.
Ondanks de grote veranderingen hebben veel bedevaarten een kern of ‘ziel’, die is meegegeven bij hun ontstaanswonder. Eigenlijk kunnen bedevaarten niet zonder wonderen. Enkele wonderen belicht, omdat ze zo fantastisch zijn en zo Bijbels gefundeerd.

Charles Caspers was tot medio 2023 verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en is nu gastonderzoeker aan de Tilburg University.
U bent u van harte welkom in de vergaderzaal van De Horst, De Horst 1 6581 TE Malden.
Aanvang 20 uur.
Einde 22 uur.

We hopen dat u naar deze lezing komt luisteren
Na afloop is er een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

Namens de voorbereidingscommissie
Marion Gruijters

De laatste lezing in deze cyclus vindt plaats op dinsdag 19 maart, en dan zal Eelke de Jong spreken over de waardenvrijheid bij (economische) wetenschappers.

Een heel bijzondere parel

21 januari 2024

Ik hoor weleens van mensen die een beetje jaloers zijn op anderen die zo gemakkelijk over hun geloof praten. Ze zouden zelf niet evangelicaal willen zijn of zo, maar zou het toch niet makkelijk zijn gewoon te weten hoe alles zit?

Anderen vinden het gemakkelijke praten over geloof bij evangelicale christenen juist maar niks. Het gaat niet om woorden, het gaat erom wat je ermee doet. Het gaat erom hoe je je leven leeft.

Hoe praatte Jezus eigenlijk over het geloof? Als we de Bijbel lezen, horen we hem opvallend weinig vertellen over hoe het zit met God, schepping of hemel. Ook geeft Jezus ons niet veel morele regels mee, niet erg concreet in elk geval.

Marcus vat Jezus’ boodschap samen als: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”

Verder horen we hoe Jezus met een persoonlijk woord of een gebaar het leven van mensen een positieve wending geeft.

Tenslotte vertelt Jezus veel gelijkenissen, zoals deze: “Gods nieuwe wereld lijkt op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En van dat geld koopt hij die ene parel.”

Hij legt niet uit wat dit betekent. Hij geeft geen opdrachten voor wat we nu moeten doen. Hij vertelt alleen zo’n verhaal, een verhaal over dat er iets is wat belangrijker is dan al het andere. Dat er iets is wat belangrijker is dan alles wat we denken te weten. Dat er iets is wat belangrijker is dan al onze inzet voor een betere wereld.

Jezus is verschenen om ons te laten zien dat het koninkrijk van God niet zit in ons mooie praten en ook niet in ons goede handelen. Het gaat niet om ons weten of ons doen. Het gaat niet om ons, maar om God. God is ons nabij met een persoonlijk woord of gebaar om ons leven een positieve wending te geven. Gods nieuwe wereld is nu al zo dichtbij, dat je alleen dat goede nieuws maar hoeft te geloven.

ds. Hermen Kroesbergen

Deze overweging stond in Wegwijs 513 (februari-maart 2024)

Liedavond ‘Psalmen anders’ in de Joriskerk in Heumen

21 januari 2024

Op donderdagavond 25 januari is er een muzikale inspiratieavond met liederen uit ‘Psalmen anders’, de nieuwe aanvullende liedbundel bij het Liedboek der kerken. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom.

De avond in de Joriskerk wordt georganiseerd door de cantorij van de Protestantse Gemeente Heumen en begint om 20.00-22.00 uur in de kerk in Heumen. Halverwege is er een korte pauze met koffie of thee. .De toegang is gratis, wel is er een deurcollecte. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De bezoekers horen solo’s, meerstemmige zang en natuurlijk wordt er veel samen gezongen. Om alles goed te kunnen volgen, is er een programmaboekje met teksten. De avond staat onder leiding van cantor Catrien Posthumus Meyjes uit Culemborg en wordt begeleid door Willeke Smits uit Leiden. 

‘Psalmen anders’ is verschenen in augustus 2022 en biedt zo’n 100 nieuwe varianten bij de 150 psalmen. De bundel is een aanvulling bij het Liedboek dat in 2013 verscheen. Destijds was al bekend dat er met de psalmen nog iets moest gebeuren. Uitgangspunt zijn de psalmen in hun originele onberijmde vorm, gecombineerd met de vraag ‘wat vraagt om een vertolking in een actuele vorm’. Dichters en musici uit allerlei hoeken en achtergronden van de Nederlandse samenleving zijn gevraagd om hier mee aan de slag te gaan. Het resultaat is er nu. Deze liedavond is een muzikale kennismaking met de nieuwe versies van de psalmen, die op diverse manieren worden aangeboden: als luisterlied, sololied, antwoordpsalm, canon, samenzang – bezoekers komen het allemaal tegen.

Data komende Kindernevendienst en Goed Plan

13 januari 2024

Beste ouders en kinderen, 

Nog even een reminder dat de kindernevendienst en goed plan plaats vinden op de eerste zondag van de maand. 

Volgende data zijn 4 februari en 3 maart. 

Groetjes,
Jacobien Verhave

Winterwerk – Slag bij de Mookerhei

3 januari 2024

We hebben in het nieuwe jaar weer een aantal boeiende lezingen voor u in petto. In 2024 is het 450 jaar geleden dat de slag bij de Mookerheide plaatsvond – een mooi moment dus om stil te staan bij deze gebeurtenis! Op dinsdagavond 16 januari 2024 zal Theo van Brunschot vertellen de uiterst roerige periode die de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in onze regio met zich meebracht.

Bijna 60 jaar lagen onze dorpen precies in het frontgebied: tussen de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden en de Spaanse gewesten in het zuiden. Tussen de calvinisten boven de grote rivieren en de katholieken, koningsgezinden in het zuiden: 60 jaar lang oorlog, plunderingen, brandschatting en bittere armoede voor de lokale bevolking. Van Brunschot schreef de (debuut)roman ‘Noodweer’ met het verhaal van een plaatselijke boerenfamilie die gekraakt wordt door het krijgsgeweld van de
Tachtigjarige Oorlog maar overeind blijft.

Na zijn werkzame leven is Theo van Brunschot nu actief met onderzoek en verspreiding van kennis over de cultuurhistorie van onze streek o.a. met cultuurhistorische rondwandelingen rond Plasmolen (‘Wandelen met Verhalen’). Hij is voorzitter van de stichting Huys te Moock en lid van het Erfgoedplatform Mook en Middelaar.


U bent u van harte welkom in de vergaderzaal van De Horst, De Horst 1 6581 TE Malden; aanvang 20 uur, einde 22 uur.
We hopen dat u naar deze lezing komt luisteren.
Na afloop is er een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.