Menu Sluiten

Nieuws

Overweging: Als geuren…

26 maart 2023

‘Jij, als geuren hang jij om mij heen, peterselie en rozemarijn,’ zo zal de cantorij zingen op Paasmorgen, ‘liefde ruik ik, tuin vol met rozen, zo wil ik, wil jij bij mij zijn.’ Het is een lied over de Paastuin, de tuin met het lege graf, maar ook de geurige kruidentuin waarin de geliefden uit Hooglied elkaar ontmoeten.

‘Als geuren hang jij om mij heen … wil jij bij mij zijn’ – geuren hebben een bijzonder soort aanwezigheid: ze zijn er – ze kunnen zelfs heel erg aanwezig zijn – en tegelijk zijn ze er niet, je kunt ze niet vastpakken. Zo’n bijzondere vorm van aanwezigheid past bij Pasen. Jezus is er niet meer, aan het kruis is hij gestorven en nu is zelfs het graf in de tuin leeg. De vrouwen zoeken hem daar tevergeefs. Maar tegelijk is hij er wel, is hij er meer nog zelfs.

Als Maria van Magdala hem ziet – eerst denkt ze dat hij de tuinman is, maar als ze hem herkent, waarschuwt Jezus haar: ‘Raak me niet aan!’ Hij is er, hij is aanwezig, maar niet om vast te pakken. Als geuren hangt hij om haar heen. Als geuren hangt hij ook om ons heen.

Veel doen we niet met geuren in onze kerk – we gebruiken zelfs geen wierook. Maar in de woestijn waar we de veertigdagentijd mee begonnen, komen kruiden op. Bij het begin van de veertigdagentijd had de bloemschikgroep een woestijn verbeeld in de kerk voor Jezus die veertig dagen in de woestijn was. Maar beetje bij beetje komt de woestijn tot leven. Peterselie en rozemarijn – ik hoorde al van kerkgangers dat ze het geïdentificeerd hadden. Straks met Pasen zal het een geurige boel zijn. Neem ook wat kruiden mee op Paasmorgen: koriander, salie, tijm, lavendel, laurier, marjolein – laten we de Paastuin laten volop laten geuren, als teken van de manier waarop Jezus bij ons wil zijn. Je kunt hem niet vastpakken, maar hij is er wel. Je kunt hem niet zien, maar hij is heel dichtbij. Zoals het lied van de Paastuin eindigt: “Warm mij, draag mij, breng mij tot leven, zo wil ik, zo wil jij bij mij zijn.”

Hermen Kroesbergen

Groothuisbezoek!

23 maart 2023

‘Wat bezielt je?’ is het thema van het groot huisbezoek dit jaar. Waarom doe je wat je doet? Wat brengt je in beweging? Wat is je drijfveer of passie? Maar ook: wat heb je nodig om je ziel te voeden? Wat is je geestelijke brandstof? Over deze vragen willen we tijdens de groothuisbezoeken op creatieve wijze met elkaar in gesprek komen. Op deze manier hopen we elkaar en onszelf dieper te leren kennen. Kom en meld je aan voor één van de drie bijeenkomsten van ontmoeting en bezinning!

Op maandag 27 maart is geen plek meer beschikbaar. Op dinsdag 28 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur bij de familie Oude Egberink aan de Proefsteen 35 eveneens in Malden. En op woensdag 29 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur is het groothuisbezoek bij Heleen van der Niet aan de Chopinstraat 4 in Molenhoek.

Meld je aan via predikant@pknheumen.nl of 06-22989516.

Verslag van de gemeenteavond op 1 maart: hoe gaan we verder?

10 maart 2023

Wat was het een mooie en goede avond op 1 maart, wat waren we met velen en vooral: wat hebben we met elkaar besproken?

Heel veel, we hebben het gehad over de vieringen, over het pastoraat, over de jeugd en over het bestuur. En natuurlijk over onze droom……

Hoe zien we over vijf of tien jaar onze kerk, is dat een plaats om elkaar te bemoedigen, of om te onderwijzen, om elkaar voorbeelden te geven om te volgen of om uitdagingen op te vatten? Eigenlijk was de algemene mening dat het met onze kerk wel goed zit. Als het gaat om een droom, dan is dat: laat het blijven zoals het nu is!

Maar het meest opvallende was dat in bijna elke gespreksgroep naar voren kwam: “het omzien naar elkaar”. Dat vond men vooral belangrijk, let op elkaar en geef hulp of een ruggensteuntje als je denkt dat dat nodig is. In samenhang met het pastoraat, waar sprake is van een groot personeelsgebrek (en hoe gaan we dat oplossen?) waren dat de twee belangrijkste punten. Omzien naar elkaar! Hoe kunnen we dat goed vormgeven de komende jaren? Er zijn al verschillende ideeën geopperd, maar omdat het niet de kerkenraad is die hier keuzes uit maakt maar de gemeente, nodigen we u nu al uit om op maandag 8 mei met ons samen te komen om hierover door te praten. We hopen opnieuw op uw komst!

Wat betreft het bestuur van de kerk werd vooral het belang van een lokaal bestuur benadrukt. Er moet niet teveel afstand zijn tussen bestuur en gemeente. Hierbij blijft het wel de vraag hoe we dat mogelijk kunnen maken als we nu al grote moeite hebben om een nieuwe voorzitter en scriba te vinden…

Er zijn daarnaast nog allerlei andere dingen genoemd maar dit is wat er echt uitsprong.

Namens de kerkenraad

Winterwerklezing Het wonder van betekenis

9 maart 2023

Op dinsdagavond 21 maart spreekt filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over: HET WONDER VAN BETEKENIS

We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen aan de feiten’. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’.
Paul van Tongeren zal een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belangrijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.

Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij is momenteel Denker des Vaderlands en auteur van diverse boeken, waaronder : Het wonder der betekenis

Plaats: Kerk Antonius Abt Kerkplein 4 Malden

Tijd: 20-22 uur; pauze met koffie en thee.
Toegang: Vrij, vrijwillige bijdrage na afloop

Praatpapier gemeenteavond 1 maart 2023

2 maart 2023

  1. Pastoraat:

De Protestantse gemeente Heumen kent een mooi systeem van pastoraal medewerkers en contactpersonen. Het wordt echter steeds moeilijker om pastoraal medewerkers en contactpersonen te vinden. Van de zeven wijken hebben er op dit moment nog drie een pastoraal medewerker. Blijven we zolang als het gaat dit systeem overeind houden of is het tijd voor een andere organisatie van het omzien naar elkaar? Hoe zou dat eruit kunnen zien?

De seniorenkoffie loopt juist heel goed en ook groepen zoals de spiritualiteitsgroep en levensverhalengroep voorzien in een behoefte. Ook zijn er veel mensen die wel wat bezoeken of klusjes willen doen, maar niet de verplichting willen contactpersoon te zijn. Hoe zouden we dat vorm kunnen geven?

  • Bestuur:

In tegenstelling tot buurgemeenten heeft Heumen nog een voltallige kerkenraad, maar ook bij ons valt het niet mee bijvoorbeeld een vaste scriba en een nieuwe voorzitter te vinden.

               Landelijk wordt erover gedacht om het onderscheid tussen kerkrentmeesters en diaconie op te geven zodat er minder mensen en administratie nodig zijn. Zouden wij daarin mee gaan?

               Wat is er nodig om mensen te interesseren om in de kerkenraad plaats te nemen? En, mocht het moeilijk blijven mensen te vinden voor bestuursfuncties, zouden we dan ook openstaan voor gemeenschappelijke colleges of kerkenraad met Groesbeek en Nijmegen?

  • Jeugd:

Ondanks de enthousiaste taakgroep jeugd is de kindernevendienst teruggegaan naar één keer per maand en zijn voor tradities zoals een kerstspel op kerstmorgen bijna geen kinderen meer te vinden.

Gaan we hier mee verder op de oude voet? Of zien we mogelijkheden in samenwerking met Groesbeek en Nijmegen?

Zou het jeugdwerk zich meer moeten concentreren op kernactiviteiten – niet meer alles proberen te doen – maar wat zijn dan de kernactiviteiten?

  • Vieringen:

Er is een taakgroep liturgie die de opdracht heeft na te denken over een nieuwe moderne wijze van liturgie vieren. In vieringen voor Jong&Oud, Taizé vieringen en ook in reguliere vieringen wordt regelmatig geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vieren binnen de kaders van de klassieke orde van dienst (andere liederen, werkvormen en dergelijke).

Zijn we hier tevreden mee? Zouden we het meer of minder willen? Of zijn er experimenten die we op zouden willen nemen in onze vaste orde van dienst?

  • Wat is jouw droom voor de kerk van de toekomst?

Dromen over de kerk waar jij je nu (en later) hopelijk in thuis voelt en voor wil inzetten.

Kan dat een kerk zijn om elkaar te bemoedigen, elkaar op te bouwen in geloof, te bidden met en voor elkaar, te leren van elkaar en elkaar te onderwijzen, elkaar voorbeelden te geven om te volgen, uitdagingen om op te vatten en dringende taken om uit te voeren.