Menu Sluiten

Gemeenteavond ‘Omzien naar elkaar’

Op de gemeenteavond van 4 juni bespraken we de thema’s “Omzien naar elkaar” en “ Veilige gemeente” met
ruim 30 aanwezige gemeenteleden.

Omzien naar elkaar

Binnen de huidige structuur van pastoraal medewerkers en contactpersonen zijn een aantal lastig te vervullen vacatures en dus dringt de vraag zich op hoe we toch in contact kunnen blijven met alle gemeenteleden. De gedachte is om niet strak vast te houden aan de huidige structuur met “fysieke wijkgrenzen”, maar na te denken om hier een andere benadering te kiezen zonder concept van
pastoraal medewerkers en contactpersonen los te laten.

Er is regelmatig contact tussen gemeenteleden in verschillende verbanden, zoals de cantorij, de 20+ groep, de 50+ groep, de boekengroep, seniorenkoffie, scrabble, mandala en andere groepjes uit de Buitendag voortgekomen. Met deze gemeenteleden is dus al regelmatig contact. Blijft er nog een groep gemeenteleden over die niet deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten en hoe blijven we daar dan mee in contact. De gedachte is om te inventariseren welke gemeenteleden niet deelnemen aan enige activiteit en
dat we proberen daarmee (jaarlijks) in contact te komen met deze gemeenteleden. Deze adressen zouden dan verdeeld kunnen worden onder de huidige en nieuwe contactpersonen en mensen die wel eens een kaartje of attentie langs willen brengen.

Een aantal punten, die in de discussie naar voren kwamen, waren:

  • Niet iedereen zal onverwachts bezoek op prijs stellen
  • Er moet een aanleiding zijn voor een bezoek (verjaardag? Een bloemetje? Kerstkaart? Wegwijs?)
  • Gemeenteleden die worden benaderd met de vraag of ze contact willen worden, blijken daar toch een “zwaarder” beeld van te hebben dan wat er verwacht wordt. Hoe kunnen we dit beeld bijstellen?
  • Adreslijst moet regelmatig geactualiseerd worden
  • Regelmatig vacature overzicht in de Wegwijs publiceren
  • Overzicht van alle activiteiten met de contact persoon publiceren.

We zullen deze aandachtspunten meenemen in de verdere uitwerking met pastoraal medewerkers
en contactpersonen.

Veilige gemeente

Onder leiding van Vera van Middelkoop en Thomas van Heerde bespraken we de vragen:

Wat verstaat u onder het begrip “Veilige gemeente”?
Hieruit kwamen de volgende gedachten naar voren:
“Dat je mag zijn die je bent”, “Respectvol met elkaar omgaan”, “Niet over elkaar kletsen”, “Onveilige kerk is met elkaar in tegenspraak”, “Zorgvuldige communicatie”

Wat is er voor nodig om een veilige gemeente te zijn?
Hieruit kwamen de volgende gedachten naar voren:
“Je mening tegen de betreffende persoon zeggen en niet tegen een ander”, “Niet te snel oordelen”, “Bespreekbaar maken van elkaars grenzen”, “Respect en vertrouwen voor en in elkaar”, “Voldoen aan mensenrechten”.

Vervolgens hebben we nog een casus besproken.

In dit verslag is getracht de hoofdlijnen en een samenvatting weer te geven en niet alle genoemde punten zijn in het bovenstaande opgenomen.

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage op deze avond.

Namens de kerkenraad, Wim Buijzert