Menu Sluiten

Overweging bij zondag 5 april

De kerkdienst van zondag 5 april gaat niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Pastor T. van Heerde zou dan oorspronkelijk voorgaan. 
Ds. Derk Jan Deunk heeft een korte overweging geschreven die past bij deze zondag.

Bij Palmpasen, zondag 5 april

Palmpasen is gelaagd, gemengd. De Palmpasenstok heeft een kruisvorm: de verwijzing naar nood en lijden. We maken in deze dagen verdriet mee van mensen die ernstig ziek of een geliefde uit handen moeten geven. Er zijn spanningen, zorgen en isolement. Maar kleurige versieringen aan de Palmpasenstok laten ook het optimisme van Pasen zien.

In de Exoduslezing van deze zondag, Exodus 11, horen we over een tiende en laatste ‘slag’. Het is de climax van de ‘slagen’, de plagen. De Farao is de levensbedreigende, onderdrukkende macht. De gewone mensen voelen zeker mee met machtelozen. Alleen de Farao blijft hardvochtig, als een alleenheerser. De spiritual zegt: ‘Go down, Moses, way down in Egypt’s land; tell old Pharaoh: to let my people go’. De smeekbede is steeds: ‘Laat mijn volk gaan’. De laatste, beslissende slag gaat over de ‘eerstelingen’. De joodse tempelliturgie kent ‘het offer van de eerstelingen’: het toewijden van de eerste van de dieren, de mensen en de eerste opbrengst van het land aan God. Aan wie en wat wijden we ons toe? Hier staan twee sferen tegenover elkaar: die van heerszucht en machtsmisbruik tegenover het verlangen naar vrij en goed leven. Van de eerste sfeer wordt gezegd: die heeft geen toekomst. Want het zuivere verlangen laat zich niet onderdrukken. De exodus, het Paasfeest, zal laten zien dat de egoïstische levenswijze ten onder gaat. Palmpasen is gelaagd, gemengd. Het wordt een moeizame exodus, maar Pasen komt er aan. Er is in de nood een weg naar bevrijding.

ds. Derk Jan Deunk