Menu Sluiten

Praatpapier gemeenteavond 1 maart 2023

  1. Pastoraat:

De Protestantse gemeente Heumen kent een mooi systeem van pastoraal medewerkers en contactpersonen. Het wordt echter steeds moeilijker om pastoraal medewerkers en contactpersonen te vinden. Van de zeven wijken hebben er op dit moment nog drie een pastoraal medewerker. Blijven we zolang als het gaat dit systeem overeind houden of is het tijd voor een andere organisatie van het omzien naar elkaar? Hoe zou dat eruit kunnen zien?

De seniorenkoffie loopt juist heel goed en ook groepen zoals de spiritualiteitsgroep en levensverhalengroep voorzien in een behoefte. Ook zijn er veel mensen die wel wat bezoeken of klusjes willen doen, maar niet de verplichting willen contactpersoon te zijn. Hoe zouden we dat vorm kunnen geven?

  • Bestuur:

In tegenstelling tot buurgemeenten heeft Heumen nog een voltallige kerkenraad, maar ook bij ons valt het niet mee bijvoorbeeld een vaste scriba en een nieuwe voorzitter te vinden.

               Landelijk wordt erover gedacht om het onderscheid tussen kerkrentmeesters en diaconie op te geven zodat er minder mensen en administratie nodig zijn. Zouden wij daarin mee gaan?

               Wat is er nodig om mensen te interesseren om in de kerkenraad plaats te nemen? En, mocht het moeilijk blijven mensen te vinden voor bestuursfuncties, zouden we dan ook openstaan voor gemeenschappelijke colleges of kerkenraad met Groesbeek en Nijmegen?

  • Jeugd:

Ondanks de enthousiaste taakgroep jeugd is de kindernevendienst teruggegaan naar één keer per maand en zijn voor tradities zoals een kerstspel op kerstmorgen bijna geen kinderen meer te vinden.

Gaan we hier mee verder op de oude voet? Of zien we mogelijkheden in samenwerking met Groesbeek en Nijmegen?

Zou het jeugdwerk zich meer moeten concentreren op kernactiviteiten – niet meer alles proberen te doen – maar wat zijn dan de kernactiviteiten?

  • Vieringen:

Er is een taakgroep liturgie die de opdracht heeft na te denken over een nieuwe moderne wijze van liturgie vieren. In vieringen voor Jong&Oud, Taizé vieringen en ook in reguliere vieringen wordt regelmatig geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vieren binnen de kaders van de klassieke orde van dienst (andere liederen, werkvormen en dergelijke).

Zijn we hier tevreden mee? Zouden we het meer of minder willen? Of zijn er experimenten die we op zouden willen nemen in onze vaste orde van dienst?

  • Wat is jouw droom voor de kerk van de toekomst?

Dromen over de kerk waar jij je nu (en later) hopelijk in thuis voelt en voor wil inzetten.

Kan dat een kerk zijn om elkaar te bemoedigen, elkaar op te bouwen in geloof, te bidden met en voor elkaar, te leren van elkaar en elkaar te onderwijzen, elkaar voorbeelden te geven om te volgen, uitdagingen om op te vatten en dringende taken om uit te voeren.