Menu Sluiten

Taizéviering

Komende zondag 8 oktober om 10 uur vindt er in de Joriskerk een oecumenische Taizéviering plaats. De cantorij en het rooms-katholieke koor New Challenge zullen in het zingen voorgaan, maar vergeet vooral ook niet zelf mee te zingen met de meditatieve muziek uit Taizé.

De verbondenheid met christenen van overal komt deze ochtend tot uitdrukking in de verschillende talen die gebruikt worden en in het volgen van het leesrooster. ‘Zoals een steen in Gods hand,’ is het thema, waarbij we horen uit Matteüs en de Psalmen over de steen die door de bouwers weggegooid was, maar door God uitgekozen is tot hoeksteen. In plaats van een overweging is er deze viering een meditatieve stilte in de traditie van Taizé.

WAT IS EEN TAIZÉVIERING?

“Vanuit de diepten van het menselijk bestaan stijgt een heimelijk verlangen op,” schreef Frère Roger, een van de stichters van de kloostergemeenschap van Taizé, “Niets helpt ons beter tot gemeenschap te komen met de levende God dan een gemeenschappelijk meditatief gebed, met als hoogtepunt een onophoudelijk zingen dat doorgaat in de stilte van ons hart wanneer we weer alleen zijn.”

Taizé is een dorpje in midden Frankrijk waar in de tweede wereldoorlog een aantal mensen besloot als een soort kloostergemeenschap samen te gaan leven om vorm te geven aan dat diepe verlangen dat ze voelden. Dit trok mensen aan van over de hele wereld en hieruit ontstond de traditie van Taizé zoals we die nu kennen met veel stilte en meditatieve liederen die bedoeld zijn om steeds herhaald te worden. De herhaling zorgt ervoor dat afleidende gedachten tot rust komen en de tekst diep in je hart doordringt.

Samen met de rooms-katholieke gemeenschap uit Heumen hebben we nu een aantal Taizévieringen gehad op zaterdagavonden. Op 8 oktober komen we op een zondagmorgen op de wijze van Taizé bij elkaar.

De vorm is iets anders dan bij een doorsnee zondagmorgenviering. De vaak herhaalde liederen en gebeden klinken in verschillende talen als teken van verbondenheid met de wereldwijde kerk. In plaats van een overweging wordt een ieder uitgenodigd om in stilte de bijbelteksten op zich in te laten werken. Gedempt licht, kaarsjes en een kruis voorin de kerk waarop je je kunt richten, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen tot inkeer in zichzelf kan komen.

Of je nu al vaak zelf in Taizé gewest bent of dat het allemaal nieuw en onwennig voor je is, laten we samen proberen deze vorm van vieren op ons in te laten werken.