Menu Sluiten

Bericht van de kerkenraad over de voordracht van een nieuwe predikant

Mook, 24 juni

Aan de stemgerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Heumen,
Aan de doopleden die vanaf 18 jaar eveneens stemgerechtigd zijn,
Aan gastleden en vrienden,

Het is met veel genoegen dat ik u aankondig dat op 23 juni 2020 de kerkenraad van uw gemeente unaniem heeft besloten een kandidaat aan u voor te dragen voor een beroep tot predikant alhier.

Wij nodigen u uit om op 16 juli as. de voordracht te bekrachtigen. Plaats van samenkomst is De Terp in Heumen, aanvang 20.00 uur. Als er meer dan 50 mensen komen, waar wij van uit gaan, is er om 21.00 uur een tweede bijeenkomst. De beroepingscommissie zal verslag doen van haar werkzaamheden.

U dient zich wel aan te melden bij de scriba, de heer Gerard Schoonderbeek, uiterlijk op 14 juli.

Dit kan via e-mail: scriba@pknheumen.nl of telefonisch: 024 6221470.

Voor de goede orde: stemgerechtigde leden zijn de belijdende leden van onze gemeente, en doopleden die 18 jaar of ouder zijn.

Voor het afscheid van ds. D.J.Deunk : zie komende Wegwijs.

Wij zien u op 16 juli!

P.C. Lodders-Elfferich
voorzitter kerkenraad