Menu Sluiten

Bevestiging Andries Visscher (kerkrentmeester), afscheid Goof Snoek (ouderling-kerkrentmeester

In de dienst van 7 oktober 2018 werd Andries Visscher bevestigd in het ambt van kerkrentmeester. We namen in deze dienst ook afscheid van Goof Snoek als ouderling-kerkrentmeester.

Goof Snoek wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Dank voor de inzet van Goof werd tot uitdrukking gebracht in een prent van onze kerk met daarop de handtekeningen/namen van de collega ambtsdragers.

Andries ontvangt de zegen en aansluitend wordt aan de gemeente gevraagd deze kerkrentmeester te aanvaarden en met hem mee te werken in de dienst aan Christus.

Na de dienst konden beide heren in de Terp de hand worden geschud onder het genot van een kopje koffie.