Menu Sluiten

Dienst voor jong en oud en bevestiging Jacobien Verhave tot jeugdouderling

Zondag 12 mei was het moederdag. Die dag was er een toegankelijke viering voor jong en oud waarin ook Jacobien Verhave werd bevestigd tot jeugdouderling.

De dienst werd ondersteund door de muziekgroep. Zij trakteerden de aanwezigen onder andere op een muzikale vertolking van “Hallelujah”. Een aantal mensen zongen spontaan mee! In de inleiding werd stilgestaan bij moederdag. Tijdens de overweging hadden de kinderen een eigen activiteit: iets maken voor je moeder en iedereen die je lief is. Het thema van de overweging was het beeld van de moederlijke vogel. In de Bijbel is hierover het volgende te lezen:

Hoog op de berg is het nest van de adelaar, de grootste van de vogels. Met machtige wieken zweeft zij hoog in de lucht. In haar nest in de rotsen liggen de jongen. Niemand kan er bij. Bij gevaar beschermt zij ze met haar vleugels. Maar ook het jong van een adelaar moet leren vliegen, de wijde wereld in. Dan cirkelt de adelaar over haar nest, roept hen, spreidt haar vleugels uit en draagt hen eerst op haar vleugels over de grote diepte
(Deuteronomium 32: 10-11)

Na de overweging werd Jacobien bevestigd tot jeugdouderling.

Wil je als jeugdouderling verantwoordelijk zijn tegenover God en de gemeente? Aanvaard je de Bijbel als bron van het geloof? Beloof je je werk trouw te doen in de Geest van Christus, met liefde voor de gemeente en alle mensen die je ontmoet? En beloof je gehem te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?

Jacobien antwoordde instemmend, en ook de aanwezigen aanvaardden Jacobien als ouderling. Jaoobien werd daarna gezegend waarbij ook de kinderen een actieve rol hadden.

Na de viering kreeg iedereen iets lekkers dat de kinderen hadden gemaakt. Niet alleen voor moeders, maar voor iedereen die lief is.