Menu Sluiten

Hulpfonds Heumen

Sinds 1 december 2016 functioneert binnen de gemeente Heumen (Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt) de Stichting Hulpfonds Heumen (opgericht per 17-11-2016). Deze stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen van deze gemeente, die tijdelijk in financiële nood komen en daarvoor niet terug kunnen vallen op de gemeentelijke voorzieningen. Mook en Molenhoek behoren niet tot het werkgebied van het hulpfonds, maar dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen.

Het hulpfonds neemt als het ware hobbels weg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. De diaconie van de protestantse gemeente Heumen draagt ook bij aan de financiën van het hulpfonds. Bovendien zitten drie leden van onze kerk in het bestuur van de stichting: Ab de Groot (secretaris), Wim Buijzert (plaatsvervangend penningmeester) en Luuk de Blois (voorzitter). Twee van deze drie zijn lid van de taakgroep diaconie. 

Wat voor hulp heeft het hulpfonds verstrekt? Er waren eenmalige medische kosten, die niet door andere instanties vergoed werden. Zo hebben we eens een gehoorapparaat betaald. Nogal vaak hebben wij bijgesprongen in de kosten van vervoer en verplaatsing. We hebben nu al enkele malen een fiets gekocht voor mensen, die daarmee naar een nieuwe werkplek konden gaan, of om andere redenen zich echt moesten kunnen verplaatsen. Zulke mensen hebben dan gewoon geen geld voor de bus of om zelf een fiets te kopen, ze zijn echt aan het eind van hun mogelijkheden. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Het Hulpfonds verwerkt tegenwoordig zo’n 30 gevallen per jaar. Het Hulpfonds helpt zonder onderscheid naar gezindte en is een neutrale stichting, waarin o.m. de gemeente Heumen en de protestantse gemeente Heumen deelnemen.