Menu Sluiten

Kerkbalans

Laat zien dat u geeft om uw kerk

In de vorige Wegwijs zijn de bedragen in de overzichten van baten en lasten weggevallen. Hieronder nogmaals het overzicht. Nu met de bedragen er duidelijk bij.

Hoe de verdeling is volgens de begroting van 2021 ziet u in de plaatjes. De grootste posten aan de lastenkant zijn de personele kosten en de kosten voor het kerkgebouw. Aan de batenkant is de grootste post ‘vrijwillige bijdragen en giften’ (grotendeels Kerkbalans). Om de begroting sluitend te krijgen is daarvoor € 77.000 nodig.

Op dit moment willen we inventariseren hoeveel u daaraan dit jaar gaat bijdragen. De actie Kerkbalans verloopt niet op de gebruikelijke manier. Vanwege het coronavirus zien we er van af om persoonlijk aan de deur te komen, maar wordt u per mail en per post benaderd.

Omdat we niet van iedereen een mailadres hebben, zou u ons enorm helpen door een mailtje te sturen naar kerkrentmeesters@pknheumen.nl met vermelding van uw bijdrage en uw naam en adres.

Wij vragen u om echt uw steentje bij te dragen om onze kerkelijke gemeenschap in 2021 nog beter uit de verf te laten komen. Mogen we op u allen rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk blijven voortbestaan, ook in moeilijke tijden!

Henk Vinkers
College van Kerkrentmeesters