Menu Sluiten

Maar hij dan?

Overweging van ds. Hermen Kroesbergen uit de Wegwijs van april

Petrus is misschien wel de meest menselijke discipel. Hij flapt er vaak maar zo dingen uit, hij maakt fouten, maar hij doet ook altijd zijn best. Na de dramatische verloochening van Jezus op de avond dat Jezus gevangen genomen wordt, huilt hij bitter.

Wanneer hij hoort dat Jezus is opgestaan, rent hij samen met Johannes naar het graf. Het lijkt wel of ze een wedstrijdje doen; Johannes is er het eerst maar Petrus haalt hem toch nog in en gaat als eerste het lege graf in.

De opgestane Jezus verschijnt wanneer de leerlingen aan het vissen zijn. Hij vertelt hen dat ze het net beter aan de andere kant uit kunnen gooien. De visvangst is overweldigend en Johannes zegt tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Meteen springt Petrus overboord en rent door het water op Jezus toe.

Op de oever eten ze samen en Jezus vraagt Petrus of hij van hem houdt. ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd,’ zegt Petrus. Maar nog twee keer vraagt Jezus het. Petrus wordt er verdrietig van, maar het is ook de manier waarop Petrus vergeving ontvangt. Drie keer had hij Jezus verloochend, drie keer bevestigt hij nu dat hij Jezus liefheeft.

Jezus had al eerder aangekondigd dat hij op Petrus als rots zijn kerk zou bouwen, maar nu krijgt hij dan ook de opdracht ‘Weid mijn schapen!’ Het is weer goed tussen hen.

Maar in het evangelie van Johannes volgt er dan nog een bijzonder voorval over Petrus. Na de dramatische verloochening is het weer goed tussen Petrus en Jezus, maar Petrus is niet alleen maar blij en opgelucht. Hij ziet plotseling Johannes weer en hij kan het niet nalaten te vragen: ‘En wat gebeurt er dan met hem, Heer?’

Zelfs als alles weer goed is, kan hij het niet laten zich met anderen te vergelijken: ‘Maar hij dan?’ – Petrus is misschien wel de meest menselijke discipel…

Hermen Kroesbergen