Menu Sluiten

Overweging bij zondag 26 april

De kerkdienst van zondag 26 april gaat niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ds. T. Hoekstra zou dan oorspronkelijk voorgaan. 
Ds. Derk Jan Deunk heeft een korte overweging geschreven die past bij deze zondag.

Bij zondag 26 april

“Is de Eeuwige nu in ons midden of niet?” is de vraag van het bijbelgedeelte van deze zondag. In de ontberingen en beproevingen van de woestijn vragen mensen: waar is God? Het is een vraag van alle tijden. Zoals de vaak gestelde ‘waarom-vraag’. Ook in de coronacrisis kan die vraag opkomen. Soms als een noodkreet, soms als een verwijt, een aanklacht: “God, als u er bent, laat u dan zien”. In de tocht door de woestijn, in tekorten, in onderlinge spanningen en conflicten, zoeken mensen naar houvast en hoop. Massa en Meriba worden als namen van woestijnplekken genoemd: Toetsoord en Twistplaats. Zoiets als: er is hier beproeving en bekvechterij. Daar raak je gemakkelijk vertrouwen kwijt. Het goede leven is ver weg. Wat kan je nog in leven houden? De woestijn laat een troosteloos leven zien, van schaarste en grote dorst. De Exodus-verhalen vertellen dat God niet zonder meer voorziet in onze verlangens. Deze God heft niet de woestijn op. Wel begeleidt deze ‘Ik ben erbij’ zoals de letterlijke vertaling luidt, mensen. God, zoals mensen het daar ondervinden, is er op onverwachte plekken. We kunnen ook door een woestijn komen, soms zijn er opeens bronnen. Soms is er rust, sabbat. Soms zijn er van die momenten: zien, soms even. Van bron naar bron. Een staf, een geïnspireerde leiding, kan helpen. Zo gaan we van dag tot dag, met het brood van alledag, door een coronawoestijn. Een lied zegt: 

‘Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden’.Bij Exodus 16:28-17:7

ds. Derk Jan Deunk