Menu Sluiten

Overweging van de predikant

Extra overdenking in deze bijzondere tijd

We maken uitzonderlijke dagen mee. Het coronavirus beheerst in deze tijd een groot deel van het samenleven. Ons land en veel andere landen komen steeds meer in de greep van dit virus. Mensen overlijden erdoor, anderen zitten in quarantaine. Velen zijn in de weer om het virus zoveel mogelijk in te dammen. In de gezondheidszorg zet men alle zeilen bij. Als kerkelijke gemeente zoeken we moed en geestkracht.
We kunnen ons laten inspireren door grote voorgangers in het geloof. In deze veertigdagentijd lezen we de in de kerk de Exodusverhalen over Mozes. Hij is iemand die ook tegenslagen en beproevingen moet verwerken. Mozes ziet zichzelf als een voor zijn taak tekortschietend mens. Maar in de Naam ‘Ik ben erbij’ ontvangt hij kracht om een sterke tegenstander tegemoet te treden. Het gaat in alle verhalen om bevrijding, uitredding. In die Naam ‘Ik ben erbij’ is er ook voor ons kracht. In de moeilijke omstandigheden, waarin we uitzonderlijke gebeurtenissen meemaken, kan er in die Naam geloofskracht zijn. Weerstanden, beproevingen kunnen een appèl doen op uithoudingsvermogen, zelfkennis  en groeiende kennis van “Ik ben erbij”. We zijn kwetsbaar. Het leven en de wereld zijn soms wreed. Maar in een kwetsbaar en soms dreigend bestaan worden we geroepen om positief mee te werken in de worsteling om leven, vrij en goed. Om juist nu het goede te doen. Om dienstbaar te zijn als Mozes. Om hoop te houden. En de God van de liefde en het leven zal ons bijstaan.

ds. Derk Jan Deunk
Maart 2020