Menu Sluiten

Pastoraat in vacaturetijd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 163_Derk_Jan_Deunk-1.png
ds. Derk Jan Deunk (predikant t/m april 2020)

Tot april 2020 was ds. Derk Jan Deunk onze predikant. Met het vertrek van ds. Derk Jan Deunk was eenĀ predikantsvacatureĀ in onze protestantse gemeente ontstaan. Deze heeft ook consequenties voor de invulling van het pastoraat. De kerkenraad heeft Derk Blom, emeritus-predikant en sinds augustus 2019 lid van onze gemeente, bereid gevonden als consulent het beroepingswerk te begeleiden. Los van deze taak is hem gevraagd de nodige pastorale taken op zich te nemen. In onderling overleg hebben de kerkenraad, de taakgroep pastoraat en ds. Blom afgesproken dat hij de volgende taken op zich zal nemen:

  1. Het verlenen van pastoraat in crisissituaties.
  2. Ziekenhuisbezoek.
  3. Pastoraat rondom stervensbegeleiding en het verzorgen en/of leiden van uitvaarten.
  4. Het bijwonen van de vergaderingen van kerkenraad, moderamen en taakgroep pastoraat.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is derk-blom-1.jpg
ds. Derk Blom (consulent)

In het geval u een beroep wilt doen op pastorale zorg kunt u contact opnemen met de voorzitter van de taakgroep pastoraat: mw. Will Hagens-Dammers, tel. 024-3581393, of pastoraat@pknheumen.nl of met ds. Derk Blom, tel. 0485-795284 of derkblom@gmail.com.

Vanwege de coronacrisis kunnen er beperkingen zijn aan pastorale bezoeken.