Menu Sluiten

Stand van zaken diaconale projecten

Onze gemeente geeft trouw elke zondag geld voor het werk van de diaconie. Dat geld gaat onder meer naar ondersteuningen en diaconale projecten. Bij ondersteuningen gaat het om giften aan behoeftigen binnen de gemeenten Heumen en Mook.

Daarbinnen vallen ook de kerstgiften aan de cliënten van de voedselbank. Er zijn weer meer personen en gezinnen, die van de voedselbank Groesbeek en omstreken, uitgiftepunt Malden, gebruik maken. In 2016 dachten we dat het aantal steeds verder zou dalen. We stonden op een ogenblik op twaalf ontvangers van pakketten. Nu zijn het er echter alweer 24, van wie ongeveer een derde deel een migratie-achtergrond heeft. Voor uitgiften in Malden maakt de voedselbank gebruik van de locatie, die onze kerk in de Lage Horst huurt. De voedselbank lift als het ware mee met onze kerk. Onze kerkelijke gemeente levert ook nog steeds vrijwilligers aan de voedselbank.

Diaconale projecten zijn meestal subsidies. €300,- per kwartaal gaat bijvoorbeeld naar de voedselbank Groesbeek e.o. Er gaat ook geld naar het Hulpfonds Heumen, dat een stijgend aantal aanvragen heeft. In 2017 zijn 26 aanvragen gehonoreerd, maar in 2018 en 2019 zijn het er meer geworden. Het hulpfonds helpt met eenmalige giften mensen in nood, die door zo’n gift weer verder kunnen. Eigenlijk doet het hulpfonds diaconaal werk.

Ook gaat geld naar Vluchtelingenwerk Mook en naar het regionale diaconale platform vluchtelingenwerk, dat vanuit de protestantse diaconie Wijchen gecoördineerd wordt. En dan zijn er nog de aanvullingen, die de diaconie vanuit haar reserves toevoegt aan opbrengsten van collecten. De diaconie geeft al jaren alles uit dat binnenkomt, maar handhaaft ook een reeds langer bestaande reserve, die echter niet te groot mag worden. Diaconaal geld moet rollen.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie, november 2019