Menu Sluiten

Taakverdeling taakgroep diaconie

Voorzitter, tevens als diaken lid van de kerkenraad, Wim Buijzert. Hij zit al in de kerkenraad.
Secretaris, tevens opsteller van de collecteroosters (met hulp van andere leden van de taakgroep): Leon van de Kar.
Penningmeester/ administrateur: Pieter Oude Egberink.
Lid van de taakgroep, tevens als diaken lid van de kerkenraad (vanaf 21 juni 2020): Marijne Magnée-Nentjes.