Menu Sluiten

Uitbreiding aanstelling predikant

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 november jl. geconstateerd dat onze predikant, Hermen Kroesbergen te weinig tijd heeft voor zijn taken. Daardoor komen zaken die wij belangrijk vinden , zoals jongerenwerk, pastoraat, liturgiegroep en dergelijke in de knel. En juist in deze coronatijd is extra aandacht heel wezenlijk. In overleg met de kerkrentmeesters en het Classicaal College voor behandeling van beheerszaken (PKN) hebben we kunnen regelen dat de aanstelling van onze predikant voor een periode van 2 jaar met 1 dag per week uitgebreid zal worden. Dit gaat in op 1 januari aanstaande. We hopen daarmee de ruimte te krijgen die we als geloofsgemeenschap nu nodig hebben.

P.C. Lodders-Elfferich,
voorzitter kerkenraad.