Menu Sluiten

Uitnodiging voor een gemeenteavond

Aan de leden van onze gemeente,

Mede namens onze predikant, ds.Hermen Kroesbergen nodig ik u uit om deel te nemen aan een gemeenteavond die we op 1 maart aanstaande om 20.00 uur zullen houden in de Terp te Heumen.

De kerk is een bijzondere gemeenschap. Je zit er met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. En toch…worden daar de “Grote” en de kleine verhalen gedeeld, moeiten geuit en een oplossing gezocht die recht doet aan ieders eigenheid: dat is toch de kern van ons kerk-zijn.

U weet dat de kerkenraad zich zorgen maakt over het voortbestaan van onze kerkgemeenschap. Niet in directe zin, het gaat niet over de komende paar jaar maar binnen nu en 10 jaar zal onze vergrijzende gemeente aanzienlijk minder leden tellen. En hoe gaan we daarmee om?

Ons nieuwe beleidsplan oppert een aantal keuzes en daar zullen we ons op tijd over moeten buigen. Een en ander zal ook gevolgen hebben voor het aantal ambtsdragers voor onze gemeente.

Het is geen kunst te somberen over de toekomst van de kerk. De kunst is om te kunnen zeggen wat ons hoop geeft!

De kerk leeft van wat God schenkt. “Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden, daar zorgt God zelf voor.”

Maar samen mogen/moeten we wel meedenken over hoe we kerk willen zijn in de 21e eeuw. Om te beginnen in de komende tijd. Hoe willen we in de nabije toekomst onze vieringen vormgeven, hoe denken we om te gaan met het pastoraat, met de jongeren, en welke gevolgen heeft dat voor de bestuursstructuur?

Daarom hopen wij dat u zoveel mogelijk zult deelnemen aan dit gesprek, want het gaat om DE HELE GEMEENTE!

Het zou fijn zijn als u zich bij de scriba zou willen aanmelden: mail naar scriba@pknheumen.nl of tel. 024-6221470/06 20183388.

Tot 1 maart!

Met hartelijke groet,

Tineke Lodders-Elfferich                      ds.Hermen Kroesbergen

voorzitter kerkenraad                         predikant