Menu Sluiten

Verslag van de gemeenteavond op 1 maart: hoe gaan we verder?

Wat was het een mooie en goede avond op 1 maart, wat waren we met velen en vooral: wat hebben we met elkaar besproken?

Heel veel, we hebben het gehad over de vieringen, over het pastoraat, over de jeugd en over het bestuur. En natuurlijk over onze droom……

Hoe zien we over vijf of tien jaar onze kerk, is dat een plaats om elkaar te bemoedigen, of om te onderwijzen, om elkaar voorbeelden te geven om te volgen of om uitdagingen op te vatten? Eigenlijk was de algemene mening dat het met onze kerk wel goed zit. Als het gaat om een droom, dan is dat: laat het blijven zoals het nu is!

Maar het meest opvallende was dat in bijna elke gespreksgroep naar voren kwam: “het omzien naar elkaar”. Dat vond men vooral belangrijk, let op elkaar en geef hulp of een ruggensteuntje als je denkt dat dat nodig is. In samenhang met het pastoraat, waar sprake is van een groot personeelsgebrek (en hoe gaan we dat oplossen?) waren dat de twee belangrijkste punten. Omzien naar elkaar! Hoe kunnen we dat goed vormgeven de komende jaren? Er zijn al verschillende ideeën geopperd, maar omdat het niet de kerkenraad is die hier keuzes uit maakt maar de gemeente, nodigen we u nu al uit om op maandag 8 mei met ons samen te komen om hierover door te praten. We hopen opnieuw op uw komst!

Wat betreft het bestuur van de kerk werd vooral het belang van een lokaal bestuur benadrukt. Er moet niet teveel afstand zijn tussen bestuur en gemeente. Hierbij blijft het wel de vraag hoe we dat mogelijk kunnen maken als we nu al grote moeite hebben om een nieuwe voorzitter en scriba te vinden…

Er zijn daarnaast nog allerlei andere dingen genoemd maar dit is wat er echt uitsprong.

Namens de kerkenraad