Menu Sluiten

Vragen aan de dominee

Er is nog nooit een kennismakingsavond van mij en Johanneke met de gemeente geweest. We hadden geluk dat mijn verbintenisdienst eind september vorig jaar door kon gaan met zo’n grote groep in de Rooms-katholieke kerk. Meteen daarna kon dat niet meer, en sindsdien heeft het ook niet meer gekund.

Door de corona-maatregelen hebben er ook nog steeds geen kennismakingsavonden en -middagen plaats kunnen vinden. Ik hoop dat u ons inmiddels al een klein beetje kent door de vieringen in de kerk toen dat nog kon, de online vieringen en hier uit de Wegwijs, maar misschien zou u toch nog meer willen weten.

Het inenten lijkt nu een beetje op gang te komen, maar toch duurt het maar en duurt het maar. Dus wil ik u uitnodigen mij en Johanneke vragen te stellen tijdens een online bijeenkomst op woensdag 7 april van 19.30-21.00 uur.

Het kunnen vragen zijn over wie wij zijn of wat we van iets vinden, maar het kunnen ook algemenere vragen zijn die met het geloof of de kerk te maken hebben. Johanneke is godsdienstwetenschapper, dus het kunnen zelfs heel algemene vragen zijn of vragen over andere religies. We kunnen niet beloven dat we alle vragen kunnen of willen beantwoorden, maar we kunnen het er wel over hebben.

Als u mee wilt doen, stuur dan voor woensdag 7 april een email naar

predikant@pknheumen.nl.

Als u een vraag mailt, stuur ik u een link terug, waarop u woensdagavond moet klikken om mee te kunnen doen. Woensdagmiddag zal er ook een testsessie zijn voor degenen die graag eerst willen proberen of het werkt.

Hermen Kroesbergen