Menu Sluiten

Wat neem ik mee?

Van de predikant:

Na vier jaar Heumen ga ik op reis en ik neem mee:

* dat niet alle kerkgangers van bidden houden

* dat anderen juist de hele dag door aan het bidden zijn

* dat spreken over ‘Gods plan’ bij sommigen helemaal de haren overeind doet staan

* dat omzien naar elkaar voor velen het belangrijkste van geloven is

* dat jongere generaties soms juist meer inhoudelijk over geloof en Bijbel willen praten

* dat er mensen zijn die de kerk vooral goed vinden voor anderen, maar daarom wel willen steunen

* dat het nogal wat uitmaakt of je iets zingt of dat je iets zegt

* dat dramatische gebeurtenissen je geloof kunnen doen verdampen of juist verdiepen

* dat geloof door verschillende fases heengaat door je leven heen

* dat progressief of liberaal het nieuwe conservatief is: het progressieve of liberale dat we hadden, moet nu zo blijven als het was

* dat het moeilijk is je geloof in het leven van alledag vorm te geven zonder in oude vormen terug te vallen

* dat we juist van mensen die niet in de oude vormen zijn groot gebracht veel kunnen leren

* dat een paar kinderen in de kerkdienst mensen heel erg blij maakt

* dat mensen ontzettend veel tijd en energie steken in vrijwilligerswerk voor de kerk en de samenleving

* dat mensen het idee hebben dat anderen veel geloviger zijn dan zij en dat dat vaak niet klopt

* dat het fijn is om je zorgen over de samenleving en de wereld te kunnen uiten en delen

* dat met een kleine groep enthousiaste mensen veel mogelijk is.

Hermen Kroesbergen