Menu Sluiten

Wij vragen u te geven voor de kerk van morgen

Wij danken u voor uw steun in het afgelopen jaar. Mede daardoor konden wij afgelopen jaar onze kerkelijke gemeenschap in stand houden. Naast de reguliere uitgaven hebben we moeten investeren in geluids- en beeldapparatuur. Daardoor kunnen we nu de kerkdiensten rechtstreeks uitzenden, wat erg fijn is in deze tijden met alle maatregelen vanwege corona.

Die maatregelen hebben ons wel beperkt in ons gemeente-zijn: de contacten en activiteiten moesten af en toe zeer worden beperkt. Het omzien naar elkaar en het elkaar daadwerkelijk ontmoeten kwamen onder druk te staan. Met de hoop op verbetering in het nieuwe jaar, heeft de kerkenraad besloten om ter ondersteuning van het pastorale werk de predikantsplaats voor de komende twee jaar uit te breiden van 0,6 naar 0,8 fte. Dat komt ten laste van het eigen vermogen.

We hopen dat we er ondanks alle maatregelen in zullen slagen om onze rol als kerkelijke gemeenschap te vervullen. Daarbij is de inzet van vele vrijwilligers onontbeerlijk, maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor de financiering van de predikant, kerkelijke activiteiten, onderhoud van het kerkgebouw en bijdragen aan maatschappelijke projecten.

Onderstaande plaatjes laten zien welke baten en lasten we voor het komende jaar hebben begroot.

De vrijwillige bijdragen en giften leveren ongeveer de helft van de baten op. De inkomsten uit rente en dividenden maken nu nog een kwart van de baten uit, maar dat zal in de toekomst minder worden, ook doordat we ons vermogen telkenjare moeten aanspreken om de begroting sluitend te krijgen. Het komend jaar gaat het om een bedrag van ruim € 28.000.

Aan de lastenkant omvatten het pastoraat en dergelijke driekwart van de uitgaven; dat is inclusief de genoemde uitbreiding van de predikantsplaats. Ondanks het aanspreken van het eigen vermogen hebben we een tekort van bijna € 8000 moeten begroten.

In januari gaan we inventariseren hoeveel we dit jaar aan bijdragen mogen verwachten.

Wij rekenen graag op u!

Het College van Kerkrentmeesters