Menu Sluiten

Uinodiging Winterwerkavond: Complot denken

Deze keer spreekt Cees Zweistra over een actueel onderwerp:  Complot denken.

Na de coronacomplotten verschenen de Oekraïne complotten, daarna de stikstofcomplotten en met elke nieuwe crisis kunnen we nieuwe complotten verwachten. Wat is hier aan de hand? Kunnen we dit nog wel complot denken noemen?

Cees Zweistra gaat met zijn gehoor nadenken over een verschijnsel dat niet zal verdwijnen, maar steeds een beetje groter wordt en ondertussen de samenleving duurzaam ontwricht.

Cees Zweistra is filosoof, jurist en als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit.  Hij is ook auteur o.a. van het boek Waarheidszoekers.

U bent u van harte welkom in de vergaderzaal van De Horst, De Horst 1 6581 TE Malden

Na afloop is er een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken

Woensdag 15 februari 2023, aanvang 20 uur. Einde 22 uur.    

Vriendelijke groet, namens de voorbereidingscommissie

 Marion Gruijters