Menu Sluiten

Winterwerk: Hedendaags pelgrimage (14 februari)

De komende lezing in de winterwerkreeks, die we samen met de RK deelparochie in Malden oragniseren, wordt verzorgd door Charles Caspers op woensdag 14 februari 2024 en zal gaan over Hedendaagse pelgrimage. Een veelkleurig en ongrijpbaar fenomeen, met historische wortels.

Na Vaticanum II (1962-1965) werden liturgie en devotie streng van elkaar gescheiden en leek het binnen de RKK gedaan te zijn met bedevaart e pelgrimage. Tegen de trend in intensiveerde jaren 1980 echter de pelgrimage naar Santiago de Compostella, waarna ook tal van andere bedevaartplaatsen revitaliseerden. Bedevaart werd en is hip. Besproken wordt de zogenoemde Still Omgang die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. Begonnen in de Middeleeuwen, als bedevaart om het Hollandse stadje op de kaart te zetten,
ontwikkelde de Stille Omgang zich eerst tot een katholieke protestmars voor gelijke rechten, om later te evolueren tot een bezinningstocht voor alle mensen van goede wil.

Mensen van alle gezindten schromen niet om zich pelgrim te noemen. Men spreekt tegenwoordig zelfs van seculiere bedevaarten.
Ondanks de grote veranderingen hebben veel bedevaarten een kern of ‘ziel’, die is meegegeven bij hun ontstaanswonder. Eigenlijk kunnen bedevaarten niet zonder wonderen. Enkele wonderen belicht, omdat ze zo fantastisch zijn en zo Bijbels gefundeerd.

Charles Caspers was tot medio 2023 verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en is nu gastonderzoeker aan de Tilburg University.
U bent u van harte welkom in de vergaderzaal van De Horst, De Horst 1 6581 TE Malden.
Aanvang 20 uur.
Einde 22 uur.

We hopen dat u naar deze lezing komt luisteren
Na afloop is er een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

Namens de voorbereidingscommissie
Marion Gruijters

De laatste lezing in deze cyclus vindt plaats op dinsdag 19 maart, en dan zal Eelke de Jong spreken over de waardenvrijheid bij (economische) wetenschappers.