Menu Sluiten

Winterwerk – Slag bij de Mookerhei

We hebben in het nieuwe jaar weer een aantal boeiende lezingen voor u in petto. In 2024 is het 450 jaar geleden dat de slag bij de Mookerheide plaatsvond – een mooi moment dus om stil te staan bij deze gebeurtenis! Op dinsdagavond 16 januari 2024 zal Theo van Brunschot vertellen de uiterst roerige periode die de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in onze regio met zich meebracht.

Bijna 60 jaar lagen onze dorpen precies in het frontgebied: tussen de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden en de Spaanse gewesten in het zuiden. Tussen de calvinisten boven de grote rivieren en de katholieken, koningsgezinden in het zuiden: 60 jaar lang oorlog, plunderingen, brandschatting en bittere armoede voor de lokale bevolking. Van Brunschot schreef de (debuut)roman ‘Noodweer’ met het verhaal van een plaatselijke boerenfamilie die gekraakt wordt door het krijgsgeweld van de
Tachtigjarige Oorlog maar overeind blijft.

Na zijn werkzame leven is Theo van Brunschot nu actief met onderzoek en verspreiding van kennis over de cultuurhistorie van onze streek o.a. met cultuurhistorische rondwandelingen rond Plasmolen (‘Wandelen met Verhalen’). Hij is voorzitter van de stichting Huys te Moock en lid van het Erfgoedplatform Mook en Middelaar.


U bent u van harte welkom in de vergaderzaal van De Horst, De Horst 1 6581 TE Malden; aanvang 20 uur, einde 22 uur.
We hopen dat u naar deze lezing komt luisteren.
Na afloop is er een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.