Menu Sluiten

Winterwerklezing Het wonder van betekenis

Op dinsdagavond 21 maart spreekt filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over: HET WONDER VAN BETEKENIS

We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen aan de feiten’. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’.
Paul van Tongeren zal een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belangrijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.

Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij is momenteel Denker des Vaderlands en auteur van diverse boeken, waaronder : Het wonder der betekenis

Plaats: Kerk Antonius Abt Kerkplein 4 Malden

Tijd: 20-22 uur; pauze met koffie en thee.
Toegang: Vrij, vrijwillige bijdrage na afloop