Menu Sluiten

Nieuws

Aktie Schoenmaatje 2017 groot succes met 75 dozen!

1 december 2017

Dit jaar hebben we een groot succes geboekt met de aktie schoenmaatje van Edukans. Het startsein werd gegeven op de buitendag, de kinderen hebben schoenendozen versierd en er was een workshop om van vilt een tasje te maken.
Het doel werd op 60 dozen gezet, best spannend of zo’n hoog aantal gehaald zou worden. Vanuit de kindernevendienst werden er wekelijks 2 dozen bijgemaakt, maar ook vanuit de kerk kwamen de dozen. Wekelijks groeide de stapel dozen in de kerk. De laatste week werd erg spannend, maar het is ons gelukt om de teller op 75 dozen te laten eindigen!
Geweldig bedankt allemaal voor het enthousiasme waarmee een ieder de dozen met plezier en liefde heeft gevuld. Namens de KND,Didi Oude Egberink

Uitstapje Senioren naar Klooster Elsendael in Boxmeer op 8 juni 2017

29 juni 2017

Eens per jaar trekken de Senioren er op uit! Deze keer naar het voormalige klooster van de Zusters Carmelitessen in Boxmeer. We vertrokken om 9.45 uur met 3 auto’s vanaf De Horst en iedere auto pikte op de route deelnemers die buiten Malden wonen op. Precies om half elf reden we door de kloosterpoort.

Het klooster is inmiddels door de zusters verlaten en er is nu een hotel in gevestigd. De koffie met heerlijk gebak stond al klaar, dat had Marijke prima geregeld. Daarna begaven we ons naar de kapel. Veel herinnert nog aan de zusters. Onze gids Eva kon er bevlogen over vertellen. Bijvoorbeeld over het habijt van de zusters. En de sluier. Zusters die van huis uit een bruidschat meebrachten, destijds 5.000 guldens, mochten na hun professie een zwarte sluier dragen, de “arme” zusters moesten het met een witte doen. Ja, onderscheid moet er zijn, zelfs in het klooster. Het waren slotzusters, dus contact met de buitenwereld was niet toegestaan. Later werden de regels wel versoepeld, Met name na het Vaticaans concilie ten tijde van Mgr. Bekkers. Gelovigen van buiten die de zondagse mis wilden bijwonen hadden een eigen ingang. Zij kregen de zusters dus nooit te zien, en omgekeerd was dat ook zo.

Na een kopje koffie als afsluiting, en na een heel gezellige en leerzame morgen kwamen we tegen 12.45 uur weer in Malden aan en gelukkig, zowel op de heen- als op de terugweg hadden we geen last van files. 

Doop van Joris Alink op zondag 12 maart 2017

13 maart 2017

Joris, zoon van Arjen en Miriam Alink, ontvangt de doop.

 Joris vindt de kaars die ze gekregen hebben heel mooi. En zusje Karolien en broertje Tobias zijn werkelijk voorbeeldige getuigen

Al het onze is U gewijd, ’t liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid. Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven in het levensboek ten leven.

Studiedag van de cantorij op 12 januari 2017

13 januari 2017

Zaterdag 12 januari hebben we een studiedag gehad onder de bezielende leiding  van Elske te Lindert, kerkmusicus uit Doetinchem.

We hebben flink gewerkt aan de zangtechniek, geroken aan mooie muziek en natuurlijk hebben we ook uit het liedboek gezongen. 

De dag hebben we afgesloten met een middaggebed waarin het aangeleerde van de ochtend terug kwam.
Ook genoten we van een  heerlijke uitgebreide lunch!
Het was een fantastische dag waarin er naast tijd voor muziek ook tijd voor elkaar was.

Tineke Joldersma  

Huis van Compassie te Nijmegen

31 augustus 2015

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het “Huis van Compassie”. Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven.

We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.

Met het centraal stellen van het begrip “compassie” wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het “handvest voor compassie” een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat “behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden”. Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting – bezinning – samenwerking – solidariteit.

Voor meer informatie: bekijk de website van het Huis van Compassie.