Menu Sluiten

Nieuws

Afscheid van Liesbeth Lourens-van Ommen als jeugdouderling 3 februari 2019

4 februari 2019

In de dienst van 3 februari werd afscheid genomen van Liesbeth als jeugdouderling. In de aanwezigheid van de kerkenraadsleden werd zij toegesproken door de voorzitter, Tineke Lodders-Elfferich. Deze bedankte haar voor haar inzet voor het jeugdwerk en refereerde ook aan haar gewaardeerde inbreng in de vergaderingen van de kerkenraad. Liesbeth blijft actief en gaat zich inzetten voor  Goed Plan.
Ook zij kreeg daarna de ingelijste schets van ons kerkje.

Liturgisch bloemschikken bij Advent en Kerst 2018

23 december 2018

Enkele foto’s van het resultaat:

Gedachtenisviering 25 november 2018

26 november 2018

Vandaag ontsteken we lichtjes voor overleden geliefden,
We denken aan het leven dat ze met ons deelden. 
We hopen dat ze vrede hebben gevonden.
In de bijbel zijn allerlei beelden die er iets van aanduiden:
een wereld van licht en liefde, met een onafzienbare menigte.

“En God zal alle tranen uit hun ogen wissen” 

Mensen van voorbij, we zullen hen nooit vergeten …

Je kunt huilen omdat ze er niet meer zijn
of je kunt lachen omdat zij geleefd hebben.
Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze terug komen
of je kunt je ogen openen
en zien wat zij achter gelaten hebben.
Je hart kan leeg zijn,
omdat je hen niet meer zult zien
of je kunt vol zijn van de tijd
die je samen met hen hebt gedeeld.
Je kunt je afwenden van de toekomst
en leven in het verleden,
of je kunt blij zijn
met de toekomst door het verleden.
Je kunt je blijven herinneren dat zij dood zijn
of je kan je verheugen met de herinnering aan hen.
Je kunt huilen, je gedachten afsluiten, je leeg voelen
en de wereld de rug toekeren.
Of je kunt doen wat zij graag wilden: lachen,
je ogen laten stralen, liefhebben en verder gaan.

De bloemschikking voor deze zondag is eenvoudig gehouden.
De lichtjes gaan straks stralen.
De bloembollen worden gepoot in de kerktuin of thuis en komen daar tot bloei …

Terugblik themadienst 4 november 2018

5 november 2018

‘Oogst’

Wat heeft dit seizoen aan voedsel opgeleverd.We zien dat sommige producten tegenvallen in aantal zoals uien, aardappels en appels. Andere producten zijn juist overvloedig geoogst, zoals druiven en mast. Maar er is genoeg voor allemaal. Daarom gaat deze dienst over dankbaarheid.

De groep Liturgisch bloemschikken zegt daar over: ‘Na een mooie zomer zijn we weer dankbaar dat arbeid beloond is met een rijke oogst. We hebben hiervan een kleine uitstalling gemaakt. Mocht u dit inspireren dan bent u van harte welkom om ons te versterken. Want er komen veel diensten aan waar we aan willen bijdragen: de gedachtenisdienst van 25 november, advent en kerstmis.

Dankbaarheid tonen we in deze dienst vooral in de liederen die we zingen: ‘Wij moeten Gode zingen’, ‘Zaaien, maaien, oogsten’, ‘Dank de Allerhoogste’, ‘God die leven hebt gegeven in der aarde schoot’, ‘Loof God voor de vruchten van boogaard en land’,’Land van God gegeven, land om van te leven’. Dankzij de medewerking van zowel de cantorij als de muziekgroep klonk dit geweldig.

De kinderen gingen in de dienst aan de slag met de appels die geoogst waren. Er moesten heerlijke appelpunten van gemaakt worden en daarna in de oven gebakken.

Elsard de Boer vertelt over het collectedoel: zijn project Harmonergy Mozambique. Samen met partners in Mozambique werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van voedselbossen. Dit jaar worden de giften besteed aan een bijenproject en aan lesmateriaal voor lokale boeren en studenten. Het bijenproject betreft levering van bijenkasten, waardoor honing wordt verkregen en de bijenvolken in het bos worden ontzien. Bovendien schrikken de bijenkasten de olifanten af.

De dienst eindigt met de Keltische zegen, gezongen door de cantorij: May the road rise to meet you.

Bevestiging Andries Visscher (kerkrentmeester), afscheid Goof Snoek (ouderling-kerkrentmeester

8 oktober 2018

In de dienst van 7 oktober 2018 werd Andries Visscher bevestigd in het ambt van kerkrentmeester. We namen in deze dienst ook afscheid van Goof Snoek als ouderling-kerkrentmeester.

Goof Snoek wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Dank voor de inzet van Goof werd tot uitdrukking gebracht in een prent van onze kerk met daarop de handtekeningen/namen van de collega ambtsdragers.

Andries ontvangt de zegen en aansluitend wordt aan de gemeente gevraagd deze kerkrentmeester te aanvaarden en met hem mee te werken in de dienst aan Christus.

Na de dienst konden beide heren in de Terp de hand worden geschud onder het genot van een kopje koffie.