Menu Sluiten

Nieuws

Bevestiging Andries Visscher (kerkrentmeester), afscheid Goof Snoek (ouderling-kerkrentmeester

8 oktober 2018

In de dienst van 7 oktober 2018 werd Andries Visscher bevestigd in het ambt van kerkrentmeester. We namen in deze dienst ook afscheid van Goof Snoek als ouderling-kerkrentmeester.

Goof Snoek wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Dank voor de inzet van Goof werd tot uitdrukking gebracht in een prent van onze kerk met daarop de handtekeningen/namen van de collega ambtsdragers.

Andries ontvangt de zegen en aansluitend wordt aan de gemeente gevraagd deze kerkrentmeester te aanvaarden en met hem mee te werken in de dienst aan Christus.

Na de dienst konden beide heren in de Terp de hand worden geschud onder het genot van een kopje koffie.

Avond voor de contactpersonen

25 september 2018

Een keer per jaar wordt voor de contactpersonen een contactavond georganiseerd door het pastoraal team.
Dit jaar was het thema: Symbolen.

We startten met een maaltijd waar ieder iets voor had meegebracht.
Aansluitend luisterden we naar uitleg van Susan Buijzert over de geschiedenis en de techniek van het quilten en bekeken prachtige quilts.
Maar we gingen zelf ook creatief aan de slag met het thema, men koos onder andere voor:
Geloof, hoop en liefde, het avondmaal, het leven is waard geleefd te worden, loslaten, vertrouwen, de appel valt niet ver van de boom, verlangen naar vrede. Een impressie van de avond vindt u hier onder.

Het resultaat mag er zijn:

Themadienst 1 juli 2018

2 juli 2018

“Water” 

De wereld is boordevol water.
Water, zo veelzijdig, blijft ons boeien.

Een viering boordevol muziek; Het orgel werd grotendeels aan het oog onttrokken door de overheadprojector met ‘waterbeelden’, maar door de muziekgroep werd deze keer gemusiseerd op piano, cello en blokfluit.  Er was solozang over de ‘Waterpsalm’. De kinderen kregen weer volop de ruimte. Dit keer gingen ze aan de gang met waterproefjes. Er werden teksten gesproken ondersteund door waterbeelden.

Na de kerkdienst – en op weg naar de koffie in de Terp – werden er waterijsjes uitgedeeld aan jong en oud. In de Terp werden er koekjes en cakes verkocht voor het project in Kamuli in Oeganda.
Buiten op het plein tussen de Terp en onze kerk gaf de plaatselijke fanfare ook nog eens een concert in de zon! Kortom: In de afgelopen maand was het ‘gortdroog’ waardoor we met deze ‘waterrijke’ viering des te meer begrepen dat water van levensbelang is:

“Gezegend, schepper, bron van leven, om regen en dauw, hagel en sneeuw, om zeeën, rivieren, meren en beken, water waar jouw geest door stroomt. Gezegend om al het sprankelend leven, nieuwe beweging, altijd maar weer. Gezegend als het water tot de lippen stijgt, om jouw hand die altijd redding brengt. Gezegend om het water dat ons schoonwast van alle vuil dat aan onze handen kleeft, gezegend om de kracht van het water dat de hardste steen uitholt en overwint. Gezegend om het water dat dorstig maakt naar vrede en gerechtigheid. Gezegend om het water dat vruchtbaar maakt, dat ons maakt tot mensen van jou”.

Schoonmaakwerkdag van de kerk april 2018

27 juni 2018

Grote dank aan Peter, Willem, Marianne, Marijke, Leo, Pieter, Elly, George, Ria, Aad, Corrie, Jaap en Henk de vrijwilligers die 14 april om 9.30 zich melden bij de kerkdeur in Heumen om mee te helpen met de grote schoonmaak.
Er is veel werk verzet.
Het was gezellig en er werd veel besproken onder het genot van de wel verdiende koffie met koek. De aspergesoep met broodjes gingen er ook in als koek. De werkzaamheden zijn verricht van de nok op zolder tot onder de plint van de verwarming en van voorin de kerk tot en met de toren. Ook rond de kerk buiten de voegen van de klinkers van onkruid ontdaan. Jaap van Neerbos koos om de paden op de begraafplaats onderhanden te nemen hele maal in zijn eentje.

Nogmaals grote dank,

Henk van den Heuvel

En ook dank aan de gemeenteleden George, Hans, Ernst, Bert en Arend die gewapend met hark en schoffel op dinsdag 26 juni 2018 op de protestantse begraafplaats in Heumen hebben geholpen om het afval van de geknipte haag bij elkaar te harken en af te voeren. Ook de paden werden weer keurig bijgewerkt.

Pinksteren 2018: “Elkaar verstaan”

20 mei 2018

Soms denk je pessimistisch: wie verstaan elkaar nog? Nederlanders en Turken, Israëli’s en Palestijnen, Syriërs en Koerden, Tibetanen en Chinezen?
Vaak hoop je op het wonder dat zoveel verschillende mensen, een ieder in zijn eigen taal, elkaar toch verstaan en éénzijn in eenzelfde Geest.

Noah, Lotte, Christy en Lotus zingen: 

Waarom is het Pinksterfeest
Waarom kwam de Heilige Geest
Is wat toen eens is gezien ook vandaag nog waar?
Kunnen wij het zien misschien zomaar aan elkaar 

Bouwen we niet nog steeds torens van Babel, in de techniek, de financiële wereld, de wetenschap? En is daar voldoende oog voor de morele aspecten van de ontwikkelingen.